Tijdschrift Asiel- & Migrantenrecht (A&MR)

AM A&MR
Asiel&Migrantenrecht (A&MR) is begin 2010 ontstaan uit de Tijdschriften NAV en Migrantenrecht en verschijnt tien keer per jaar. A&MR wordt uitgegeven door Stichting Migratierecht Nederland en Vluchtelingenwerk Nederland. In A&MR vindt u onder meer diepgravende artikelen, besprekingen van belangwekkende jurisprudentie, interviews en beleidsoverzichten op het gebied van zowel het reguliere vreemdelingenrecht en vluchtelingenrecht.

De redactie van A&MR wordt gevormd door:
 • Prof. mr. Ashley Terlouw, voorzitter
 • mr. Karen Geertsema, redactiesecretaris
 • dr. Dana Baldinger (ondersteuning door mr. Berkay Berk en mr. Josine Krikke)
 • mr. Johan ten Berg
 • mr. René de Bruin
 • dr. Karina Franssen
 • Prof. mr. Kees Groenendijk
 • dr. Taco Groenewegen
 • mr. Annelies Hoftijzer
 • mr. Stefan Kok
 • mr. Bram van Melle
 • dr. Helen Oosterom-Staples
 • mr. drs. Mirjam van Riel
 • dr. Lieneke Slingenberg
 • mr. Stijn Smulders
Eindredactie: Hesselink & Sillevis Smitt

De redactieraad van A&MR wordt gevormd door:
 • Prof. mr. Hemme Battjes
 • mr. Willem van Bennekom
 • Prof. mr. René de Groot
 • mr. Gerrit Hoogvliet
 • dr. Tesseltje de Lange
 • mr. Mopje Melchers
 • mr. Judith Pieters
 • Prof. mr. Peter Rodrigues
 • Prof. mr. Ben Vermeulen


- Inhoud Asiel- & Migrantenrecht (A&MR)»»
- Laatste aflevering Asiel- & Migrantenrecht (A&MR)»»