Tijdschrift Migrantenrecht (MR)

MR MR
Migrantenrecht was een vakblad op het gebied van met name het reguliere vreemdelingenrecht dat tot 1 januari 2010 maandelijks verscheen. Het tijdschrift richtte zich op advocatuur, wetenschap en beleidsmakers en bevatte artikelen, (besprekingen van) interessante jurisprudentie, interviews en beleidsoverzichten.

Migrantenrecht verscheen vanaf januari 1986 en werd in de beginjaren door het Nederlands centrum Buitenlanders (NCB) en later door rechtsopvolger FORUM, uitgegeven. Na gedurende 24 jaar een belangrijke rol gespeeld te hebben in de informatievoorziening aan specialisten binnen het vreemdelingenrecht, is het blad op 1 januari 2010 opgegaan in het tijdschrift Asiel- en Migrantenrecht (A&MR).

- Inhoud Migrantenrecht (MR)»»
- Laatste aflevering Migrantenrecht (MR)»»