Inhoudsopgave JV

JV 2015 aflevering 11
Nr.
231 ve15001304 2015-07-21, EHRM, 66166/13 (Nassr Allah - Letland) JV 2015/231 [ECLI:CE:ECHR:2015:0721JUD006616613]
Detentie Syrische asielzoeker in Letland / Art. 5 lid 4 EVRM / Indien hoger beroep mogelijk is, moet de hoger beroepsrechter spoedig oordelen
232 ve15001155 2015-07-09, HvJEU, C-153/14 (K. en A.) JV 2015/232 nt C.A. Groenendijk [ECLI:EU:C:2015:453]
Art. 7 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Integratievoorwaarden / Verplichting inburgeringsexamen in het buitenland met goed gevolg af te leggen / Gezondheidsproblemen / Psychische problemen / Kosten
233 ve15001204 2015-07-16, HvJEU, C-218/14 (Singh e.a.) JV 2015/233 [ECLI:EU:C:2015:476]
Art. 13 lid 2 en 7 lid 1 onder b Verblijfsrichtlijn 2004/38 / (Behoud) verblijfsrecht derdelander na echtscheiding van unieburger en diens vertrek uit gastlidstaat / Bestaansmiddelen die worden ingebracht door derdelander tellen ook mee
234 ve15001161 2015-06-26, Hoge Raad, nr. 14/03881 JV 2015/234 [ECLI:NL:HR:2015:1749]
Verzoek tot vaststelling Nederlanderschap / art. 17 RWN / Dubbele nationaliteit / Verloren gaan Nederlandse nationaliteit door vrijwillig verkrijgen andere nationaliteit / Suriname / Art. 15 lid 2 van toepassing ondanks dat Suriname ten tijde van geboorte en minderjarigheid nog geen soevereine staat was
235 ve15000805 2015-05-06, ABRvS, 201401113/1/V6 JV 2015/235 [ECLI:NL:RVS:2015:1413]
Wav / Bestuurlijke boete / Werkgever beschikt voor in Nederland tewerkgestelde Roemenen (alleen) over Belgische TWV's / TWV-vereiste in relatie tot vrijheid van vestiging, art. 49 VWEU
236 ve15000807 2015-05-06, ABRvS, 201406900/1/V6 JV 2015/236 nt T. de Lange [ECLI:NL:RVS:2015:1430]
TWV-aanvraag / Mededeling RvB geldigheidsduur en verlenging / Standstill-bepaling / Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Besluit 2/76 en 1/80
237 ve15001017 2015-06-17, ABRvS 201404716/1/V6 JV 2015/237 [ECLI:NL:RVS:2015:1852]
Ontvankelijkheid van bezwaar / Vreemdeling belanghebbende bij verlenging van TWV / Vreemdeling heeft afgeleid recht van werkgever / Arrest Coorplan-Jenni GmbH en Hascic / Mogelijkheid dat aan fundamenteel recht op arbeid ontleend belang wordt geschaad
238 ve15001074 2015-06-17, ABRvS, 201408931/1/A2 JV 2015/238 nt P.E. Minderhoud [ECLI:NL:RVS:2015:1865]
Toeslagen / Koppelingsbeginsel / Art. 8 en 14 EVRM / Belang van het kind / Art. 3, 18, 27 IVRK / Arrest Jeunesse / Besluiten over kindgebonden budget en zorgtoeslag worden niet genomen jegens kinderen / Geen zeer bijzondere omstandigheden
239 ve15001076 2015-06-19, ABRvS, 201408471/1/V2 JV 2015/239 [ECLI:NL:RVS:2015:2016]
Asielaanvraag / Irak / Koerdische Autonome Regio / Ambtsbericht / Geen uitzonderlijke geweldssituatie / Inwoners niet in grote aantallen gevlucht
240 ve15001078 2015-06-19, ABRvS, 201501219/1/V2 JV 2015/240 [ECLI:NL:RVS:2015:2017]
Asielaanvraag / Irak / Zuid-Irak / Ambtsbericht / Geen uitzonderlijke geweldssituatie
241 ve15001095 2015-06-29, ABRvS, 201404060/1/V1 JV 2015/241 [ECLI:NL:RVS:2015:2099]
Kinderpardon / Definitieve regeling / Contra-indicatie meewerken aan vertrek / Irak / Ondanks rechtmatig verblijf mag van vreemdeling worden verwacht dat hij meewerkt aan vertrek / Niet tot IOM of DT&V gewend / Geen coŲperatieve opstelling bij vertrekgesprekken
242 ve15001145 2015-07-01, ABRvS, 201500120/1/V3 JV 2014/242 [ECLI:NL:RVS:2015:2178]
Asielaanvraag / Dublinverordening 604/2013 / ItaliŽ / Toetsing asielrelaas in ItaliŽ vindt niet door vredesrechters maar door rechters plaats / Interstatelijk vertrouwensbeginsel geldt
243 ve15001130 2015-07-08, ABRvS, 201208550/1/V2, 201110141/1/V2, 201210441/1/V2 (A, B, C) JV 2015/243 [ECLI:NL:RVS:2015:2170]
Asielaanvraag / Geloofwaardigheid asielrelaas / Wijze van onderzoek naar en beoordeling van geloofwaardigheid seksuele gerichtheid onvoldoende duidelijk / Motivering / Art. 4 Definitierichtlijn 2004/83 / Art. 13 Procedurerichtlijn 2005/85 / artt. 3, 7 Handvest grondrechten EU
244 ve15001139 2015-07-08, ABRvS, 201408348/1/V6 JV 2015/244 [ECLI:NL:RVS:2015:2120]
Wav / Bestuurlijke boete / Moeder en dochterbedrijf gelden in dit geval als ťťn entiteit / Geen stagiair / Geen matiging boete / Art. 1f Besluit uitvoering Wav / Voorgenomen wetswijziging tot opnemen waarschuwing in de Wav
245 ve15001146 2015-07-08, ABRvS, 201504814/1/V3 JV 2015/245 [ECLI:NL:RVS:2015:2189]
Bewaring / Zicht op uitzetting Marokko ontbreekt niet langer / Marokkaanse autoriteiten hebben toegezegd de samenwerking met Nederland bij gedwongen terugkeer per direct te hervatten
246 ve15001188 2015-07-09, ABRvS, 201309743/1/V2 JV 2015/246 [ECLI:NL:RVS:2015:2275]
Asielaanvraag / Koptische christenen in Egypte zijn geen kwetsbare minderheidsgroep / Thematisch ambtsbericht
247 ve15001186 2015-07-10, ABRvS, 201503414/1/V3, 201503966/1/V3 JV 2015/247 nt M.L. van Riel [ECLI:NL:RVS:2015:2278]
Terugkeerbesluit en inreisverbod / Terugkeerrichtlijn niet van toepassing bij ontbreken concreet aanknopingspunt dat vreemdeling derdelander is / Wel gerede twijfel aan door vreemdeling gestelde Roemeense nationaliteit / Bewaring o.g.v. art. 59 Vw 2000
248 ve15001258 2015-07-13, ABRvS, 201409225/1/V3 JV 2015/248 [ECLI:NL:RVS:2015:2342]
Medisch uitzetbeletsel (art. 64 Vw) / Ingangsdatum / In beleid geen rekening gehouden met situaties waarin verblijfsgat uitsluitend aan SvV&J is toe te rekenen / Inherente afwijkingsgbevoegdheid
249 ve15001256 2015-07-15, ABRvS, 201406261/1/V3 JV 2015/249 [ECLI:NL:RVS:2015:2350]
Intrekking verblijfsvergunning / Als bij aanvang niet aan middelenvereiste wordt voldaan en later wel, is bepalen latere ingangsdatum door rechter niet mogelijk
250 ve15001254 2015-07-22, ABRvS, 201405992/1/V6 JV 2015/250 [ECLI:NL:RVS:2015:2328]
Wav / Bestuurlijke boete / TWV / China / Afwaswerkzaamheden behoren in dit geval tot werkzaamheden frituurkok / Minister niet bevoegd tot opleggen boete / Zelf in zaak voorzien
251 ve15001305 2015-07-22, ABRvS, 201502947/1/V3 JV 2015/251 [ECLI:NL:RVS:2015:2425]
Toegangsweigering / Groep 16 vreemdelingen per boot vanuit Verenigd Koninkrijk naar Nederland / Geen schending art. 5 EVRM / Geen vrijheidsontneming / Ophouden in ruimte vanwege grenscontrole is geen vrijheidsontneming / Voor vervoer naar detentiecentrum is geen aparte plaatsingsbeschikking vereist ook al duurt het lang
252 ve15001079 2015-05-20, Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 14/24192, 15/15698 JV 2015/252 [ECLI:NL:RBDHA:2015:7227]
Gezinshereniging / MVV-vereiste, vrijstelling / Angola / Art. 8 EVRM / Arrest Jeunesse / Lange verblijfsduur in Nederland / Stilzitten overheid / Subjectieve belemmeringen / Motivering
253 ve15001248 2015-06-10, Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 14/22155 en AWB 14/22158 JV 2015/253 [ECLI:NL:RBDHA:2015:8481]
Rechtmatig verblijf als familielid Unieburger / Arrest O. en B. n.v.t. / Werk en enkele overnachtingen per week in Nederland betekent niet dat het verblijf niet naar Duitsland verplaatst kan zijn / Motivering
254 ve15001247 2015-06-16, Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 15/10482 JV 2015/254 [ECLI:NL:RBDHA:2015:8475]
Terugkeerbesluit / Inreisverbod / Onjuiste weergave antwoorden vreemdeling in p-v / Vreemdeling al op weg voor verblijf bij vriendin in BelgiŽ / Onderzoeksplicht / Zorgvuldigheid / Motivering
255 ve15001264 2015-06-24, Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 15/11636, 15/11638 JV 2015/255 [ECLI:NL:RBDHA:2015:8583]
Toegangsweigering en grensdetentie op Schiphol / Rb acht zich bevoegd kennis te nemen van beroep tegen toegangsweigering / Vrijheidsbeperkende maatregel onrechtmatig door ontbreken kenbare belangenafweging / Schadevergoeding / El Salvador
256 ve15001166 2015-06-30, Rb Den Haag zp. Haarlem, AWB 14/24398, 14/24400 JV 2015/256 [ECLI:NL:RBDHA:2015:7837]
Rechtmatig verblijf als familielid EU-burger / Relatie beŽindigd / Desondanks procesbelang wegens beroep op voortgezet verblijf wegens huiselijk geweld / Art. 8.15 lid 4 ook van toepassing op ongehuwde partner / Herhaalde aanvraag / Geen nova
257 ve15001223 2015-07-16, Rb Den Haag zp Roermond (mk), AWB 15/9742 JV 2015/257 [ECLI:NL:RBDHA:2015:8210]
MVV-aanvraag i.h.k.v. nareis / Meerderjarige referent / Toepasselijkheid Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 / Art. 7 Handvest