Inhoudsopgave JV

JV 2015 aflevering 14
Nr.
306 ve15001535 2015-09-10, EHRM, 4601/14 (R.H. - Zweden) JV 2015/306 nt. H. Battjes [ECLI:CE:ECHR:2015:0910JUD000460114]
Uitzetting / Art. 3 EVRM / Alleenstaande westerse vrouw / Somalië / Mogadishu
307 ve15001657 2015-09-24, EHRM, 76100/13 (M.K. - Frankrijk) JV 2015/307 Ontvankelijkheidsbeslissing [ECLI:CE:ECHR:2015:0901DEC007610013]
Uitzetting / Algerije / Moord / Onmenselijke behandeling / Ontvankelijkheid / Eerwraak / Vestigingsalternatief
308 ve15001268 2015-07-16, HvJEU, C-83/14 (Chez Razpredelenie Bulgaria) JV 2015/308 nt. P. R. Rodrigues [ECLI:EU:C:2015:480]
Richtlijn gelijke behandeling van personen 2000/43 / Roma / Discriminatie / Etnische afstamming / Plaatsing electriciteitsmeters op grotere hoogte in Romastadswijken, dan in andere wijken, om manipulatie toestellen te voorkomen / Indirecte discriminatie
309 ve15001654 2015-10-01, HvJEU, C-290/14 (Celaj) JV 2015/309 nt. C.H. de Jonge van Ellemeet [ECLI:EU:C:2015:640]
Opleggen gevangenisstraf wegens in weerwil van inreisverbod terugkeren naar lidstaat in beginsel niet in strijd met Terugkeerrichtlijn 2008/115
310 ve15001620 2015-06-25, CAT, 490/2012 (E.K.W. - Finland) JV 2015/310 nt. H. Battjes
Uitzetting / Democratische Republiek Congo / Non-refoulement / Art. 3 CAT / Politiek verleden opnieuw kans schending mensenrechten / Geen uitzetting vanwege eerdere marteling / Geweld tegen vrouwen wijdverspreid
311 ve15000785 2015-04-24, ABRvS, 201500602/1/V3 JV 2015/311 [ECLI:NL:RVS:2015:1347]
Asielaanvraag / Servië / Roma / Geen systematische mensenrechtenschendingen / Bescherming autoriteiten / Bewijslastverdeling / Art. 31 lid 2 onder g Vw 2000
311 ve15001357 2015-08-05, ABRvS, 201407465/1/V6 JV 2015/312 nt. A.A.M. Schrauwen [ECLI:NL:RVS:2015:2506]
Boete / Wav / Familieleden Unieburger / Standstill overweging in preambule Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Vo 1612/EG art. 11 / Grensarbeid / Woonplaatsvereiste richtlijn in strijd met standstill-clausule
313 ve15001408 2015-08-10, ABRvS, 201403851/1/V2 JV 2015/313 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2015:2667]
Asielaanvraag / Pakistan / Ahmadi / Vrijheid van godsdienst / Ambtsbericht / UNHCR rapport / Rapport UK Home Office / Geen vervolging als groep wel als individu / Belemmering in uitoefening geloof
314 ve15001584 2015-09-08, ABRvS, 201501151/1/V1 JV 2015/314 [ECLI:NL:RVS:2015:2942]
Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd / Arbeid als zelfstandige / Beide horecabedrijven gericht op verschillende marktgebieden / Nova
315 ve15001549 2015-09-08, ABRvS, 201502212/1/V3 JV 2015/315 [ECLI:NL:RVS:2015:2943]
Asiel / Art. 1F / Turks leger tegen PKK / ´Knowing, personal partcipation´ / Art. 8 EVRM / Associatie EEG-Turkije, Besluit 1/80
316 ve15001578 2015-09-10, ABRvS, 201506378/1/V3 JV 2015/316 nt. G.N. Cornelisse [ECLI:NL:RVS:2015:2951]
Bewaring / Lichter middel / Vertrekplicht / Meldplicht
317 ve15001576 2015-09-11, ABRvS, 201506885/1/V3 JV 2015/317 [ECLI:NL:RVS:2015:2956]
Grensdetentie (maatregel ex art. 6 Vw) / Opheffing / Verwijzing door rechtbank naar meervoudige kamer geen belang a.b.i. art. 94 lid 6 Vw 2000
318 ve15001591 2015-09-14, ABRvS, 201407968/1/V3 JV 2015/318 [ECLI:NL:RVS:2015:3008]
Art. 1(F), aanhef en onder b, Vluchtelingenverdrag / Tijdsverloop sinds pleegdatum / Afwezigheid van recidive / Motivering dat drugsdelict is aan te merken als ernstig, niet-politiek misdrijf
319 ve15001611 2015-09-17, ABRvS, 201502332/1/V3 JV 2015/319 nt. N. Ismaili [ECLI:NL:RVS:2015:3021]
MVV-aanvraag / Gezinsleven, art. 8 EVRM / Middelenvereiste / Inspanningen referente / Rb mag geen zelfstandige belangenafweging verrichten / Referente moet objectieve belemmeringen voor gezinsleven elders aannemelijk maken
320 ve15001617 2015-09-23, ABRvS, 201410629/1/V1 JV 2015/320 nt. J. Werner [ECLI:NL:RVS:2015:3079]
Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd / Art. 8 EVRM, privéleven / Belangenafweging / In Nederland geworteld kind / Arrest Butt
321 ve15001640 2015-09-24, ABRvS, 201507039/1/V3 JV 2015/321 [ECLI:NL:RVS:2015:3083]
Grensdetentie / Zorgvuldigheids-en motiveringsgebrek / Staatssecretaris heeft vreemdeling onvoldoende gelegenheid gegeven eventuele bijzondere feiten en omstandigheden aan te voeren ten aanzien van lichter middel en evenmin concrete vragen gesteld / Schadevergoeding
322 ve15001660 2015-09-30, ABRvS, 201502841/1/V3 JV 2015/322 [ECLI:NL:RVS:2015:3085]
Artikel 17 Dublinverordening / Mantelzorg / Terminale nierinsufficiëntie en dialysebehandeling en zorg mijdend / Duitsland / Medische omstandigheden
323 ve15001681 2015-10-07, ABRvS, 201409962/1/V6 JV 2015/323 [ECLI:NL:RVS:2015:3138]
Wav / Bestuurlijke boete / Evenredigheidsbeginsel / Standaard € 12.000 boete voor overtreding Wav is onredelijk / Fijnmaziger boetesysteem noodzakelijk / Geen matiging boete
324 ve15001590 2015-07-15, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 14/26349 JV 2015/324 [ECLI:NL:RBDHA:2015:10878]
Zwaar inreisverbod / Artikel 1F Vluchtelingenverdrag / ICT diensten waarmee monitoring mogelijk wordt gemaakt te ver verwijderd van verweten misdrijven derhalve geen sprake van facilitering
325 ve15001570 2015-09-15, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 15/8603 JV 2015/325 [ECLI:NL:RBDHA:2015:10756]
Inreisverbod / Terugkeerbesluit / Zelfstandig vertrek via REAN AVR Detention terugkeerprogramma / Na vertrek geen contact met gemachtigde onderhouden / Geen procesbelang
326 ve15001614 2015-09-23, Vzr VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 15/16424, 15/16423 JV 2015/326 nt. S. Rafi [ECLI:NL:RBDHA:2015:11086]
Asiel / Dublinverordening / Onvoldoende gemotiveerd dat t.a.v. Hongarije nog kan worden uitgegaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel / Vergewisplicht geformuleerd in arrest M.S.S.