Inhoudsopgave JV

JV 2015 aflevering 15
Nr.
327 ve15001678 2015-09-30, ABRvS, 201500683/1/A3, JV 2015/327 [ECLI:NL:RVS:2015:3054]
Inschrijven geboorteakte in BPR / In bezit pardonvergunning / In IND-rapporten opgenomen verklaringen inzake asielprocedure mogen betrokken worden bij besluitvorming
328 ve15001663 2015-09-30, ABRvS, 201502660/1/V3 JV 2015/328 [ECLI:NL:RVS:2015:3145]
Art. 16 lid 1 Dublinverordening / Afhankelijkheidsrelatie met zoon / PTSS moeder / Medische klachten hangen samen met ontvoering zoon / Tweede scheiding frustrerende invloed op therapie / Geen BMA-advies gevraagd
329 ve15001762 2015-10-05, ABRvS, 201409015/1/V1 JV 2015/329 [ECLI:NL:RVS:2015:3199]
Regeling langdurig verblijvende kinderen / Art. 8 EVRM / Egypte / Vrijstelling van mvv-vereiste kan vreemdelingen niet baten
330 ve15001738 2015-10-05, ABRvS, 201502292/1/V2 JV 2015/330 [ECLI:NL:RVS:2015:3201]
Asielaanvraag / Algemeen ambtsbericht EthiopiŽ / Onmogelijkheid onderzoek te doen naar de veiligheidssituatie in Ogaden-regio
331 ve15001760 2015-10-07, ABRvS, 201506164/1/V3 JV 2015/331 [ECLI:NL:RVS:2015:3209]
Asielaanvraag / Dublinverordening / Wegens interstatelijke vertrouwensbeginsel uitgaan van toezeggingen ItaliŽ over opvang binnen SPRAR systeem / Minderjarig kind / Art. 3 EVRM
332 ve15001756 2015-10-14, ABRvS, 201500291/1/V6 JV 2015/332 [ECLI:NL:RVS:2015:3189]
Wav boete / Arbeid zonder tewerkstellingsvergunning / Matiging boete / Differentiatie boetenormbedragen / Art. 5 lid 2 onder b, tweede volzin, Werkgeverssanctierichtlijn 2009/52 / Evenredigheid / Betalingsregeling
333 ve15001804 2015-10-15, ABRvS, 201501409/1/V3 JV 2015/333 [ECLI:NL:RVS:2015:3268]
Asielaanvraag / Inreisverbod / Bij terugkeer reŽel risico op marteling / Algemeen ambtsbericht Turkije / Algemene verbetering behandeling gevangenen strekt zich niet uit tot leden Hizbollah / Veroordeling wegens terreurmisdrijven
334 ve15001810 2015-10-20, ABRvS, 201501378/1/V1 JV 2015/334 [ECLI:NL:RVS:2015:3325]
Aanvraag verblijfsvergunning regulier īverblijf als au pairī / Au pair werknemer in de zin van Besluit 1/80, dus valt onder toepassingsbereik art. 13 / Mvv-vereiste ten onrechte als zelfstandige afwijzingsgrond tegengeworpen / Hoogte leges onevenredig
335 ve15001797 2015-10-21, ABRvS, 201500353/1/V6 JV 2015/335 [ECLI:NL:RVS:2015:3252]
Wav / Geen vrijstelling TWV-vereiste o.g.v. in Spanje afgegeven EU-verblijfsvergunning langdurig ingezetenen / Voor natuurlijk persoon minimum boetebedrag van Ä 6.000 hanteren zonder individuele beoordeling en evenredigheidstoets onaanvaardbaar
336 ve15001783 2015-03-24, VK Rb Den Haag, AWB 14/21945 JV 2015/336
Gezinshereniging / Middelenvereiste / Boekjaren / Gemiddeld maandinkomen / Chakroun / WBV 2014/9
337 ve15001411 2015-08-07, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 15/10126 JV 2015/337 nt. A.T. Marseille en M. Wever [ECLI:NL:RBDHA:2015:9694]
Proceskostenveroordeling / Brief kan niet worden aangemerkt als aanvraag, dus geen sprake van een beslistermijn en niet tijdig beslissen / Art. 3.99a lid 2 Vb
338 ve15001766 2015-09-18, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 15/16381 JV 2015/338 [ECLI:NL:RBDHA:2015:11474]
Bewaring / Voorwaarden van art. 59b lid 1 sub c Vw 2000 zijn cumulatief / Art. 59b lid 1 sub d Vw 2000 / Geslaagd beroep op arrest Zh & O / Unierechtelijk begrip gevaar voor openbare orde / Louter verwijzen naar veroordeling volstaat niet
339 ve15001662 2015-09-28, VK Rb Den Haag zp Haarlem (mk), AWB 15/15172, 15/16175 JV 2015/339 nt. G.N. Cornelisse [ECLI:NL:RBDHA:2015:11458]
Grensdetentie (art. 6 Vw ) / Opschorting toegangsweigering o.g.v. art. 5 SGC na asielwens in lijn met art. 43 Procedurerichtlijn 2013/32 / Vrijheidsontnemende maatregel niet uitsluitend opgelegd omdat persoon asielzoeker is / Artikel 8 lid 4 Opvangrichtlijn 2013/33 ontbeert directe werking / Geen lichter middel
340 ve15001708 2015-09-29, VK Rb Den Haag zp Haarlem (mk), AWB 15/14870 JV 2015/340 [ECLI:NL:RBDHA:2015:12371]
Asielaanvraag / Geloofwaardigheids beoordeling volledig en ex nunc / Procedurerichtlijn 2013/32/EU art. 32 lid 2 jo 31 lid 8 onder e / Kennelijke ongegrondheid / Tegenstrijdige verklaringen niet evident tegenstrijdig / Eerwraak / Afghanistan / Juistheid burgerlijke staat taskera (identiteitsdocument)
341 ve15001777 2015-10-01, VK Rb Den Haag zp Arnhem (mk), AWB 15/15272, 15/15274 JV 2015/341 [ECLI:NL:RBDHA:2015:11350]
Beoordelende in plaats van toetsende (nationale) rechter / Intensiteit van de toetsing / Geloofwaardigheidsbeoordeling / Artikel 46 lid 3 Procedurerichtlijn / Artikel 83a (nieuw) / Volledige en ex-nunc toetsing
342 ve15001778 2015-10-16, VK Rb Den Haag zp īs-Hertogenbosch (mk), AWB 15/2751 JV 2015/342 [ECLI:NL:RBDHA:2015:11941] - Einduitspraak
Asielaanvraag / Dublinverordening 604/2013 / Tekortkomingen asielprocedure Hongarije / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Terugkerende Dublinclaimanten / Veilig derde land / ServiŽ / Artikel 3 EVRM
343 ve15001779 2015-10-16, VK Rb Den Haag zp īs-Hertogenbosch (mk), AWB 15/11534 JV 2015/343 [ECLI:NL:RBDHA:2015:11942]
Asielaanvraag / OekraÔne / Dublinverordening 604/2013 / Hongarije / Interstatelijk vertrouwensbeginsel / Hongaarse asielsysteem niet (meer) in staat kwetsbare vreemdelingen op te vangen zonder garanties