Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 12
Nr.
236 ve16001093 2016-06-07, HvJEU (Grote kamer), C-47/15 (Affum) JV 2016/236 nt. E.R. Brouwer [ECLI:EU:C:2016:408]
Terugkeerrichtlijn 2008/115 / Gevangenisstraf voor illegale binnenkomst van bij verlaten Schengenruimte onderschepte derdelander, op doorreis, komend uit andere lidstaat die hem kan overnemen o.g.v. regeling van vůůr inwerkingtreding Tri / Vreemdeling in Belgische bus op weg naar Londen bij Kanaaltunnel
237 ve16001110 2016-06-03, ABRvS, 201507683/1/V3 JV 2016/237 [ECLI:NL:RVS:2016:1451]
Opschorten rechtsgevolgen besluit tot toegangsweigering na uiten asielverzoek aan de buitengrens / Schengengrenscode 562/2006 art. 13 / Procedurerichtlijn 2013/32/ Opvangrichtlijn 2013/33 / Art. 3 lid 1 Vw 2000 niet van toepassing
238 ve16001177 2016-06-07, ABRvS, 201601077/1/V1 JV 2016/238 nt. V.M. Bex-Reimert [ECLI:NL:RVS:2016:1693]
Aanvraag VVR-bep / Proceskostenveroordeling gegrond verzet in bodemprocedure
239 ve16001209 2016-06-13, ABRvS, 201508632/1/V2 JV 2016/239 [ECLI:NL:RVS:2016:1625]
Aanvraag asiel / Ingewilligd op de b-grond i.p.v. de a-grond / Geen procesbelang / Besluit wordt wat betreft inwilligingsgrond niet in rechte onaantastbaar
240 ve16001224 2016-06-22, ABRvS, 201509196/1/V2 JV 2016/240 [ECLI:NL:RVS:2016:1759]
Nieuw toetsingskader opvolgende asielaanvraag / Procedurerichtlijn 2013/32 / Onmiddellijke ingang / Ook voor andere besluiten gebaseerd op Vw 2000 of Wet COA
241 ve16001264 2016-06-29, ABRvS, 201508018/1/V6 JV 2016/241 nt. M.A.G. Reurs [ECLI:NL:RVS:2016:1797]
Wav boete / Arbeid zonder TWV / Kennismigrant die niet langer aan looncriterium voldoet door tijdelijke vermindering uren / Verwijtbaarheid / Geen matiging boete
242 ve16001258 2016-06-29, ABRvS, 201601397/1/V1, 201601400/1/V1, e.a. JV 2016/242 [ECLI:NL:RVS:2016:1782]
Gemeente niet op basis van enige internationale of wettelijke verplichting gehouden Bed, bad en brood voorziening te verstrekken of te beoordelen of deze toereikend is / Gelijkheidsbeginsel
243 ve16001485 2016-07-20, ABRvS, 201505410/1/V2 JV 2016/243 [ECLI:NL:RVS:2016:2006]
Rechtmatig verblijf als familielid EU-burger / Ghana / Schijnrelatie / Richtsnoeren Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Twaalf jaar leeftijdsverschil / Relatie ontstaan na poging tot uitzetting / Nader onderzoek naar schijnrelatie gerechtvaardigd / Geen sprake van systematische controle
244 ve16001487 2016-07-20, ABRvS, 201506551/1/V2 JV 2016/244 [ECLI:NL:RVS:2016:2121]
Intrekking VOT-reg / Langdurig ingezeten derdelander / Inreisverbod / Actuele en ernstige bedreiging voor de openbare orde / Volgorde toetsing / Art. 13 Besluit 1/80 n.v.t. omdat inreisverbod is opgelegd nŠ verblijfsbeŽindiging
245 ve16001488 2016-07-20, ABRvS, 201601942/1/V2 JV 2016/245 [ECLI:NL:RVS:2016:2124]
Intrekking asielvergunning / Algemene veiligheidssituatie in LibiŽ / Benghazi / Geen uitzonderlijke situatie / Verzwaarde motivatieplicht
246 ve16001599 2016-08-09, ABRvS, 201603483/1/V3 JV 2016/246 [ECLI:NL:RVS:2016:2277]
Bewaring / Rb heeft uitspraaktermijn overschreden / Art. 94 Vw / Hemelvaartsdag / Algemene termijnenwet niet van toepassing
247 ve16001598 2016-08-10, ABRvS, 201602806/1/V3 JV 2016/247 [ECLI:NL:RVS:2016:2279]
Asielaanvraag / Ontvankelijkheid / Art. 18 Verordening 603/2013 / Eurodac / Internationale bescherming / Griekenland
248 ve16001325 2016-06-30, VK Rb Den Haag, AWB 16/11081 JV 2016/248 [ECLI:NL:RBDHA:2016:7335]
Aanwijzing ex art. 55 om zich i.v.m. asielaanvraag op te houden in Badhoevedorp / Ophouding in cellencomplex in Justitieel Complex Schiphol / Sprake van vrijheidsontneming i.d.z.v. art. 5 EVRM
249 ve16001546 2016-07-13, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 16/13578 JV 2016/249 [ECLI:NL:RBDHA:2016:9359]
Asielaanvraag / AMV / Leeftijdsonderzoek / Geen sprake van deskundigenonderzoek / Visuele inspectie kan niet leiden tot indicatie van leeftijd / Exacte leeftijd moeilijk vast te stellen omdat geboortecertificaten in Afghanistan ongebruikelijk zijn
250 ve16001567 2016-07-19, VK Rb Den Haag zp Utrecht, AWB 15/22483 JV 2016/250 [ECLI:NL:RBDHA:2016:9149] - Einduitspraak
PTSS, depressie, suÔcidaliteit / Recht op voortzetting Rva verstrekkingen op grond van zeer bijzondere medische situatie / Geld voor vervoer naar behandeling / Gebrek niet herstel / Geen aanleiding voor tweede bestuurlijke lus
251 ve16001545 2016-07-21, VK Rb Den Haag zp Arnhem, AWB 16/10202 JV 2016/251 [ECLI:NL:RBGEL:2016:4055]
Asielaanvraag / Niet tijdig beslissen / Categorisch verlengen beslistermijn in WBV / Begrip 'in kennis stellen van'/ Doel en opzet Procedurerichtlijn / Vreemdeling moet persoonlijk geÔnformeerd worden
252 ve16001524 2016-07-28, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AMS 16/14943 JV 2016/252 nt. F. Heinink [ECLI:NL:RBDHA:2016:8776]
Inreisverbod in afwijzende beschikking / Concentratie van rechtsmiddelen / Rechtstreeks beroep alleen mogelijk indien vervat in zelfstandige beschikking