Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 14
Nr.
268 ve16001801 2016-07-26, EFTA Court, E-28/15 (Jabbi) JV 2016/268 nt. C.A. Groenendijk
Derdelander echtgenoot van EER-burger / Afgeleid verblijfsrecht EER-burger die een jaar in een andere lidstaat verbleef zonder daar te werken / Terugkeer naar eigen EER-lidstaat / analoge toepassing van Richtlijn 2004/38 / Arrest Eind / Art. 7 Verblijfsrichtlijn 2004/38
269 ve16001759 2016-09-01, ABRvS, 201604335/1/V3 JV 2016/269 nt. E.R. Brouwer [ECLI:NL:RVS:2016:2441]
Asiel / Griekenland / Art. 18 lid 3 Eurodacverordening 603/2013 / Vergewisplicht verblijfsrechtelijke positie en actualiteit informatie in Eurodac
270 ve16001775 2016-09-14, ABRvS, 201506852/1/V6 JV 2016/270 nt. P.J. Krop [ECLI:NL:RVS:2016:2388]
Wav / Arbeid zonder TWV / Bestuurlijke boetes / Vreemdelingen in dienst bij Duits bedrijf en in bezit van Duitse werkvergunningen / Vrij verkeer van diensten / Redelijke termijn / Schadevergoeding
271 ve16001774 2016-09-14, ABRvS, 201603036/1/V2 JV 2016/271 nt. P. Boeles [ECLI:NL:RVS:2016:2474]
Asielaanvraag / Homoseksualiteit / AlbaniŽ / Veilige derde landen / Discriminatie / Art. 3 EVRM / Bescherming autoriteiten / Toets algemene en specifieke veiligheidssituatie
272 ve16001849 2016-09-16, ABRvS, 201507537/1/V3 JV 2016/272 [ECLI:NL:RVS:2016:2533]
Asiel / Dublinverordening / ItaliŽ / Bij beoordeling of opvang voldoet voor minderjarigen niet leeftijd op moment aanvraag bepalend / Arrest Tarakhel
273 ve16001909 2016-09-19, ABRvS, 201602004/1/V3 JV 2016/273 [ECLI:NL:RVS:2016:2584]
Intrekking terugkeerbesluit / Proceskostenvergoeding ook voor bijwonen 'zinledige' zitting / Brieven moeten worden beschouwd als aanvulling van de gronden van beroep
274 ve16001885 2016-09-21, ABRvS, 201507494/1/V6 JV 2016/274 [ECLI:NL:RVS:2016:2501]
Arbeid zonder TWV / Bulgaarse vreemdelingen / Horeca / Bewijslast / Twee vennootschappen binnen zelfde concern beboet / Ne bis in idem niet van toepassing / Matiging boete / Niet geschaad in verdedigingsmogelijkheden wegens niet ontvangen boetekennisgeving / Terecht inzicht gevraagd in financiŽle gegevens hele concern / Leer pleitbaar standpunt niet van toepassing bij Wav boete / Proceskostenveroordeling
275 ve16001901 2016-09-22, ABRvS, 201602905/1/V3 JV 2016/275 [ECLI:NL:RVS:2016:2591]
Asiel / Gestelde minderjarigheid / Geen aanbod leeftijdsonderzoek want geen reden voor twijfel aan in Zwitserland geregistreerde geboortedatum
276 ve16001892 2016-09-28, ABRvS, 201601007/1/V6 JV 2016/276 [ECLI:NL:RVS:2016:2567]
Wav-boete / Overschrijding maximaal toegestane uren arbeid per week / Compensatie niet toegestaan / Matiging boete wegens beperkte karakter van overschrijding urennorm en bij gebrek aan matigingsgrond in beleidsregel art. 10 boeteoplegging Wav
277 ve16001919 2016-09-28, ABRvS, 201604109/1/V1 JV 2016/277
Asielaanvraag / Nigeria / Vrouwenbesnijdenis / Art. 3 EVRM / Ambtsbericht / Vestigingsalternatief / Vermindering besnijdenissen door strafbaarstelling
278 ve16001888 2016-07-26, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 16/8612 JV 2016/278 [ECLI:NL:RBDHA:2016:11586]
Asielaanvraag / Vaststelling staatloosheid / Meer, authentieke documenten vereist / Beoordeling geloofwaardigheid anders dan vaststelling staatsloosheid / Staatloos Palestijn / Gelijkheidsbeginsel
279 ve16001886 2016-08-23, Rb VK Den Haag zp Arnhem, AWB 15/8880, 15/8882 e.a. JV 2016/279
Dublin / ItaliŽ / Art. 29 lid 2 Dv / Totale overdrachtstermijn mag 18 maanden niet overschrijden volgens Engelse en Franse tekst
280 ve16001821 2016-09-02, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 16/17580 JV 2016/280
Asiel / Eerder claimakkoord tussen Denemarken en ItaliŽ / Partner geniet internationale bescherming in Nederland / Inhoudelijke beoordeling beroep op art. 9 Dublinverordening / Verantwoordelijkheid ItaliŽ geŽindigd door tijdsverloop