Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 5
Nr.
89 ve16000109 2016-01-19, EHRM, 58689/12 (M.D. en M.A. - BelgiŽ) JV 2016/89 nt A.M. Reneman [ECLI:CE:ECHR:2016:0119JUD005868912]
Herhaalde asielaanvraag / Versnelde procedure / Onderzoek naar eerst bij vierde aanvraag overgelegde stukken / Russen uit TsjetsjeniŽ / BelgiŽ / Uitzetting / Artt. 3 en 13 EVRM
90 ve16000285 2016-02-15, HvJEU (Grote kamer) C-601/15 PPU (J.N.) JV 2016/90 nt G.N. Cornelisse [ECLI:EU:C:2016:84]
J.N. tegen Nederland / Bewaring / Relatie art. 8 lid 3 onder e Opvangrichtlijn en art. 6 Handvest grondrechten EU / Openbare orde / Zwaar inreisverbod / Art. 9 Procedurerichtlijn / Rechtmatig verblijf wegens (herhaald) asielverzoek / Arrest Nabil / Art. 5 lid 1 onder f EVRM
91 ve16000380 2016-02-25, HvJEU, C-299/14 (GarcŪa-Nieto e.a.) JV 2016/91 [ECLI:EU:C:2016:114]
Sociale uitkeringen / Uitsluiting in eerste drie maanden van verblijf / Artt. 4 en 70 Vo 883/2004 / Unieburgers die geen werknemer of zelfstandige zijn en geen recht op vrij verkeer genieten / Geen op premie of bijdragebetaling berustende prestaties verricht / Artt. 6 lid 1 en 24 lid 2 Verblijfsrichtlijn 2004/38
92 ve16000041 2015-12-23, ABRvS, 201501330/1/V6 JV 2016/92 [ECLI:NL:RVS:2015:3960]
Wav / Roemenen / TWV / Ter beschikking stellen arbeidskrachten / Detacheringsrichtlijn 96/71/EG / Boetenormbedrag
93 ve16000334 2016-02-11, ABRvS, 201409943/1/V1 JV 2016/93 [ECLI:NL:RVS:2016:433]
Bed, bad, brood / Opvang in VBL beschikbaar / Meewerkplicht / Buiten schuld niet kunnen vertrekken kan alleen in procedure VRBT worden beoordeeld / Artt. 3 en 8 EVRM / Geen bijzondere omstandigheden
94 ve16000330 2016-02-17, ABRvS, 201505625/1/V6 JV 2016/94 nt M.A.G. Reurs [ECLI:NL:RVS:2016:378]
Boete t.z.v. niet meewerken aan vaststellen identiteit van tijdens controle gevluchte arbeider / Art. 5:20 lid 1 Awb jo. art. 18 lid 2 Wav / Inspanningsverplichting / Mogelijk misverstand
95 ve16000388 2016-02-17, ABRvS, 201600032/1/V2 JV 2016/95 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:507]
Asielaanvraag / Asielrelaas niet aannemelijk gemaakt d.m.v. krantenartikelen / Artikel 3 EVRM / Afghanistan
96 ve16000442 2016-02-19, ABRvS, 201505706/1/V3 JV 2016/96 [ECLI:NL:RVS:2016:563]
Asiel / Art. 17 lid 1 Dublin III / Zwangerschap Nederlandse echtgenote geen bijzondere, individuele omstandigheid a.b.i. C2/5.1 Vc 2000 / Overdracht aan Oostenrijk
97 ve16000383 2016-02-24, ABRvS, 201404859/1/V6 JV 2016/97 [ECLI:NL:RVS:2016:479]
Geen restitutie kosten basisexamen inburgering buitenland / Mvv en verblijfsvergunning regulier / Turkse / Associatieverdrag / Compensatieregeling / Bezwaartermijn verstreken
98 ve16000400 2016-02-24 ABRvS, 201507184/1/V3 JV 2016/98 [ECLI:NL:RVS:2016:575]
Asielaanvraag / Dublinverordening 604/2013 / Malta / Opvang gezin met minderjarige kinderen / Tarakhel / Art. 3 EVRM
99 ve16000433 2016-02-24, ABRvS, 201509328/1/V2 JV 2016/99 [ECLI:NL:RVS:2016:576]
Ongemotiveerde afwijzing tijdig verzoek gemachtigde om uitstel van de zitting / Schending recht gemachtigde om bij behandeling ter zitting aanwezig te zijn
100 ve16000412 2016-02-26, ABRvS, 201410563/1/V1 JV 2016/100 [ECLI:NL:RVS:2016:584]
Kinderpardonregeling / Tien-jarenbeleid / Aan vader is art. 1(F) Vluchtelingenverdrag tegengeworpen / Gerechtvaardigd onderscheid
101 ve16000415 2016-02-26, ABRvS, 201504982/1/V3 JV 2016/101 [ECLI:NL:RVS:2016:586]
Gezinshereniging / Mvv-vereiste / Geboorteaktes niet gelegaliseerd / Uit DNA-onderzoek blijken vreemdelingen biologische kinderen van referente / Gezinsband kan aangetoond worden met andere bescheiden dan gelegaliseerde geboorteakte
102 ve16000449 2016-03-01, ABRvS, 201506172/1/V3 JV 2016/102 [ECLI:NL:RVS:2016:666]
Asiel / Art. 19 lid 2 Dublinverordening 604/2013 / Art. 2 Uitvoeringsverordening 1560/2003 / Gesteld verblijf van meer dan drie maanden buiten grondgebied lidstaten niet aangetoond / Geen onjuist of onvolledig terugnameverzoek aan Frankrijk
103 ve16000490 2016-03-03, ABRvS, 201502758/1/V2 JV 2016/103 [ECLI:NL:RVS:2016:668]
Asiel / Art. 29 lid 1 onder b Vw 2000 / Individualiseringsvereiste / Irak / Broer werkte voor de Britten maar behoort niet tot kwetsbare minderheidsgroep van alleenstaande vrouwen
104 ve16000489 2016-03-04, ABRvS, 201507661/1/V2 JV 2016/104 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:671]
Asielaanvraag / China / Huiskerk / Ambtsbericht / Art. 3 EVRM / Terughoudendheid bij geloofsuitoefening
105 ve16000486 2016-03-09, ABRvS, 201503443/1/V6 JV 2016/105 [ECLI:NL:RVS:2016:605]
Wav boete / Bulgaren kunnen tijdens overgangsperiode geen beroep doen op Unieburgersrichtlijn
106 ve16000478 2016-03-09, ABRvS, 201503663/1/V6 JV 2016/106 [ECLI:NL:RVS:2016:617]
Wav boete / Gezagverhouding / Zorgvuldigheid / Bij recidive wav boete andere weging matigingsomstandigheden toegestaan
107 ve16000480 2016-03-09, ABRvS, 201504357/1/V6 JV 2016/107 [ECLI:NL:RVS:2016:618]
Matiging Wav boete / Verminderde mate van verwijtbaarheid / Incidentele overtreding
108 ve16000477 2016-03-09, ABRvS, 201505653/1/V6 JV 2016/108 [ECLI:NL:RVS:2016:609]
Afwijzing naturalisatieverzoek o.g.v. openbare orde / Vervolging voor drugsdelict en diefstal / Vrijspraak na besluit op verzoek / Serieuze verdenking op peilmomenten
109 ve16000393 2016-02-02, VK Rb Den Haag zp Amsterdam (mk), AWB 15/8320 JV 2016/109
Vaststellen ingangsdatum verblijfrecht o.g.v. gemeenschapsrecht / Geen algemene bevoegdheid ex Vw 2000, Wet bescherming persoonsgegevens of Richtlijn 2004/38 / Kan alleen bij een concreet belang i.h.k.v een procedure
110 ve16000370 2016-02-03, VK Rb Den Haag zp Roermond, AWB 15/17315 JV 2016/110 [ECLI:NL:RBLIM:2016:867]
MVV / Nareis / Ambtshalve verlening afhankelijke asielvergunning geen impliciete afwijzing zelfstandige asielvergunning / Wel eerst aanvraag daartoe indienen