Inhoudsopgave JV

JV 2016 aflevering 8
Nr.
149 ve16000655 2016-03-08, EHRM, 25960/13 (I.A.A. e.a. - Verenigd Koninkrijk) JV 2016/149 nt. P. Boeles [ECLI:CE:ECHR:2016:0308DEC002596013/]
Gezinshereniging / Bewuste keus om kinderen achter te laten / Geen onoverkomelijke obstakels voor gezinsleven in EthiopiŽ of SomaliŽ / Belang van het kind geen 'troefkaart' / Belangenafweging
150 ve16000584 2016-03-16, ABRvS, 201502093/1/V1 JV 2016/150 nt. C.H. Slingenberg [ECLI:NL:RVS:2016:813]
Bed, bad, brood / Aanbod opvang in VBL / Meewerkplicht / Geen strijd met artt. 3 en 8 EVRM / Depressie niet aan te merken als bijzondere omstandigheid
151 ve16000566 2016-03-18, Vzr ABRvS, 201407389/5/V1 JV 2016/151 [ECLI:NL:RVS:2016:822]
Vovo hangende hoger beroep in afwachting prejudiciŽle vragen CRvB / Herhaald verzoek / Familielid EU-burger / Toestaan arbeid / Nova / Concreet werkaanbod
152 ve16000676 2016-04-06, ABRvS, 201502119/1/V6 JV 2016/152 nt. M.A.G. Reurs [ECLI:NL:RVS:2016:932]
Wav / Uitzendkracht / Drie vennootschappen beboet / Zelfde eigenaar, zelfde locatie en gezamenlijke personeelsadministratie / Matiging boete o.g.v. art. 15 lid 2 Wav
153 ve16000802 2016-04-13, ABRvS, 201503720/1/A2 JV 2016/153 nt. P. Minderhoud onder JV 2016/172 [ECLI:NL:RVS:2016:969]
Zorg- en huurtoeslag / Intrekking vergunning met terugwerkende kracht i.v.m. beŽindiging categoriale bescherming, waartegen z.s.m. is opgekomen / Periode van procederen over intrekking geldt als 'aansluitend aan eerder rechtmatig verblijf', art. 9 lid 1 Awir
154 ve16000841 2016-04-18, ABRvS, 201509144/1/V3 JV 2016/154 [ECLI:NL:RVS:2016:1154]
Art. 64 Vw 2000 / ArmeniŽ / Adequate psychiatrische zorg / Gebrek aan deskundige psychiaters blijkt niet uit rapport HCA / Geen reden voor twijfel aan BMA-advies
155 ve16000764 2016-04-19, Vzr ABRvS, 201601890/3/V3 JV 2016/155
Vovo / Opvang hangende hoger beroep of aanhouden zaak in afwachting van arresten Ghezelbash en Karim / Geen spoedeisend belang ondanks overdracht op zeer korte termijn
156 ve16000834 2016-04-21, ABRvS, 201508178/1/V2 JV 2016/156 [ECLI:NL:RVS:2016:1167]
MVV-aanvraag / Beroep op betalingsonmacht griffierecht ten onrechte niet ingewilligd / Ook in land van herkomst geen vermogen
157 ve16000926 2016-04-26, ABRvS, 201500025/1/A3 JV 2016/157 [ECLI:NL:RVS:2016:1108]
Met twee identiteiten in BRP ingeschreven / Geboortejaar onduidelijk / Ambtshalve verwijderen gegevens BRP / Gegevens waaronder Nederlanderschap is verleend blijven staan / Verificatieonderzoek liep nog tijdens bob
158 ve16000888 2016-04-26, ABRvS, 201508460/1/V1 JV 2016/158 [ECLI:NL:RVS:2016:1236]
Verlenging vergunning 'arbeid in loondienst' / Abstractere toets prioriteitgenietend aanbod / Art. 8 lid 1 onder a Wav / UWV advies / Zelfstandig werkend kok in de Indiase keuken
159 ve16000884 2016-04-28, ABRvS, 201601186/1/V2 JV 2016/159 [ECLI:NL:RVS:2016:1240]
Afwijzing asielaanvraag in hb alsnog deugdelijk gemotiveerd / Rechtsgevolgen blijven in stand / Syrisch-Russische vrouw van 70 kan zich, na 40 jaar in het buitenland, onder de bescherming van Rusland stellen
160 ve16000916 2016-05-04, ABRvS, 201503473/1/V1 JV 2016/160 [ECLI:NL:RVS:2016:1291]
Uitstel van vertrek, art. 64 Vw / Aanvraag in onvolledig kennisgevingsformulier / Aanvang beslistermijn / Ingebrekestelling / Dwangsom
161 ve16000935 2016-05-11, ABRvS, 201504012/1/V6 JV 2016/161 [ECLI:NL:RVS:2016:1260]
Hoger beroep over matiging Wav boete / Ambtshalve beoordeling of minister bevoegd was boete op te leggen / Rechtstreeks uit verblijfsrichtlijn 2004/38 voortvloeiende rechten
162 ve16000909 2016-04-21, VK Rb Den Haag (mk), AWB 15/19296 JV 2016/162 [ECLI:NL:RBDHA:2016:4345]
Aanvraag asiel / Art 1(F) Vluchtelingenverdrag / Luchtvaartingenieur / Soedan / Nader gehoor / Geen personal en knowing participation aangetoond
163 ve16000791 2016-01-27, Rb Den Haag (civiel), C/09/494647 / HA ZA 15-946 JV 2016/163 [ECLI:NL:RBDHA:2016:3821]
Civiele vordering / Staat zou onrechtmatig handelen jegens eisers door Wav te herzien zonder overgangsrecht / Niet-ontvankelijk / Doelmatige taakverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter
164 ve16000874 2016-04-01, Rb Den Haag, SGR 15/6558, 15/6559, e.a. JV 2016/164 [ECLI:NL:RBDHA:2016:3829]
Wav boete / Grensoverschrijdende dienstverlening / Artt. 56, 57 VWEU / Arrest Essent / Handhaven twv-plicht niet gerechtvaardigd
165 ve16000793 2016-04-07, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 16/5544, 16/4552 JV 2016/165 nt. M.L. van Riel [ECLI:NL:RBDHA:2016:4156]
Uitzetting in weerwil van ordemaatregel Vzr / Uitgangspunten rechtsstaat ondergraven / Geen aanleiding om vreemdeling terug te halen
166 ve16000864 2016-04-28, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 15/22319 JV 2016/166 [ECLI:NL:RBDHA:2016:4544]
Duurzaam verblijf als Unieburger / Artt. 16, 37 Richtlijn 2004/38/EG / Middelenvereiste / Toepassen ongunstiger uitvoeringsregime in strijd met unierechtelijk rechtszekerheidsbeginsel
167 ve16000794 2016-04-11, Vzr Rb Den Haag zp Utrecht, AWB 16/7207, 16/7208, JV 2016/167 [ECLI:NL:RBDHA:2016:4241]
Vovo / Asielaanvraag afgewezen / Voorbereidende uitzettingshandelingen / Presentatie aan Armeense autoriteiten vůůr behandeling beroep / Inherente afwijkingsbevoegdheid / IMMO-rapport m.b.t. psychische problemen / Armeense autoriteiten in veel gevallen op de hoogte van asielaanvraag