Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 10
Nr.
161 ve17001298 2017-06-22, EHRM, 77450/12 (S.M.M. - Verenigd Koninkrijk) JV 2017/161 [ECLI:CE:ECHR:2017:0622JUD007745012]
Jarenlange detentie ter fine van uitzetting / Kwetsbare vreemdeling met ernstige psychische problemen / Tweede asielaanvraag / Onvoldoende voortvarend optreden overheid / Schending art. 5 lid 1 EVRM
162 ve17001024 2017-05-19, Hoge Raad (civiel), 16/05572, JV 2017/162 nt T. van Houwelingen & V. Kidjan [ECLI:NL:HR:2017:942] - PrejudiciŽle beslissing
Vaststellen Nederlandse nationaliteit / Erkenning in Marokko tot stand gekomen familierechtelijke betrekking / Kind uit destijds bigaam huwelijk / RWN staat in de weg aan uitsluitend o.g.v. afstamming verkrijgen Nederlanderschap van rechtswege
163 ve17000699 2017-03-27, ABRvS, 201606836/1/V3, JV 2017/163 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2017:798]
Dublinverordening 604/2013 / Opvangvoorzieningen in BelgiŽ / Rb treedt buiten grenzen geschil door ambtshalve informatie van internet te gebruiken / Schending beginsel van hoor en wederhoor
164 ve17001143 2017-06-07, ABRvS, 201603440/1/V6, JV 2017/164 [ECLI:NL:RVS:2017:1499]
Herhaalde aanvraag voorzieningen Remigratiewet / Nova / Vreemdeling is in Frans-Guyana geboren, maar stelt vanaf zijn geboorte in Suriname te hebben gewoond / Vreemdeling heeft onvoldoende aangetoond in Suriname te hebben gewoond
165 ve17001165 2017-06-08, ABRvS, 201607247/1/V3, JV 2017/165 [ECLI:NL:RVS:2017:1539]
Asiel / Iran / Activiteiten voor Koerdische partij / Verklaringen uit twee niet-objectieve bronnen hebben niet zonder meer onvoldoende bewijskracht / Ongeloofwaardigheid relaas ontoereikend gemotiveerd
166 ve17001275 2017-06-13, ABRvS, 201604107/1/V3, JV 2017/166 [ECLI:NL:RVS:2017:1596]
Asiel / Dublinverordening 604/2013 / Zwitserland / Niet gesteld bijzonder kwetsbaar persoon te zijn / Omvang van het geschil / Uitgaan van conclusie Zwitsers medisch leeftijdsonderzoek
167 ve17001213 2017-06-16, ABRvS, 201700060/1/V1, JV 2017/167 [ECLI:NL:RVS:2017:1608]
Mvv-aanvraag voor zoon / Ontvankelijkheid beroep / Ondanks bewijsnood geen DNA-onderzoek nu niet is voldaan aan het mvv-vereiste noch gesteld is dat sprake is van een uitzonderingssituatie
168 ve17001270 2017-06-21, ABRvS, 201505478/1/V1, 201605532/1/V1, JV 2017/168 [ECLI:NL:RVS:2017:1609] - PrejudiciŽle vragen
PrejudiciŽle vragen / Bevoegdheid / Art. 3 lid 2 onder c, 5 lid 5, 7, 12 lid 1 en 17 Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86/EG / Is afwijzing aanvraag nareis na overschrijding driemaandentermijn in overeenstemming met de richtlijn en is daarbij van belang dat er een reguliere procedure gezinshereniging open staat voor de vreemdeling?
169 ve17001263 2017-06-20, Gerechtshof Den Haag (civiel), 200.213.670/01, JV 2017/169 [ECLI:NL:GHDHA:2017:1664]
Kort geding Stichting 'We gaan ze halen' / Staat kan in dit stadium niet gedwongen worden meer asielzoeker uit ItaliŽ en Griekenland op te nemen
170 ve17001228 2017-06-01, VK Rb Den Haag (mk), AWB 16/23224, JV 2017/170 [ECLI:NL:RBDHA:2017:5847]
Herhaalde asielaanvraag / Jonge Afghaanse vrouw met westerse levensstijl / Afwijken van Afghaanse normen voor vrouwen valt niet onder vervolgingsgronden politieke overtuiging, godsdienst of bijzondere sociale groep / Aanpassen aan traditionele normen
171 ve17000838 2017-04-20, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 16/21934, 16/21935, JV 2017/171 nt K.M. de Vries [ECLI:NL:RBDHA:2017:5849]
Afwijzing art. 9-document / Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Onvoldoende indicatoren voor onderzoek naar schijnrelatie / Schijn van discriminatie / Man en vrouw van West-Afrikaanse afkomst wonend in Amsterdam Zuid-Oost / Verklaringen bruikbaar
172 ve17001140 2017-06-02, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 16/27783, JV 2017/172
Asiel / Irak / Aanvraag ingediend toen besluitmoratorium gold / Expliciete, individuele toezegging over beslistermijn / Rechtens te honoreren verwachtingen gewekt / Staatssecretaris verbeurt dwangsom
173 ve17001164 2017-06-02, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch, AWB 17/3521, JV 2017/173
Zoekjaar afgestudeerden/hoogopgeleiden / Tweede masterdiploma dat grondslag vormt voor tweede zoekjaaraanvraag moet dateren van na verlening eerste zoekjaar / Art. 3.42 Vb
174 ve17001300 2017-06-06, VK Rb Den Haag zp Zwolle, AWB 17/8896, JV 2017/174
Asiel / Congo / Verkrachting door Mai Mai niet willekeurig; singling out / Daad van vervolging / Behandeling in strijd met art. 3 EVRM / Uitzonderlijke situatie in Zuid-Kivu