Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 15
Nr.
227 ve17001955 2017-09-14, EHRM, 41215/14 (Ndidi - Verenigd Koninkrijk), JV 2017/227 nt. E. Hilbrink [ECLI:CE:ECHR:2017:0914JUD004121514]
Uitzetting veelpleger / Langdurig verblijf in het Verenigd Koninkrijk / Familieleven met minderjarige zoon / Beperkte banden met Nigeria / Klacht over toetsingskader niet ontvankelijk / Geen strijd met art. 8 EVRM
228 ve17002049 2017-07-26, HvJEU, C-348/16 (Sacko), JV 2017/228 nt. K.E. Geertsema [ECLI:EU:C:2017:591]
Asielaanvraag / ItaliŽ / Internationale bescherming / Art. 46 lid 3 Procedurerichtlijn 2013/32/EU / Afwijzing kennelijk ongegrond zonder horen / Art. 47 Handvest grondrechten EU / Volledige ex-nunc toets
229 ve17001957 2017-09-14, HvJEU, C-18/16 (K.), JV 2017/229 nt. G.N. Cornelisse [ECLI:EU:C:2017:680]
Bewaring ex art. 59b lid 1 sub a en b Vw 2000 / Vals paspoort / Art. 5 EVRM / Art. 8 lid 3 sub a en b Opvangrichtlijn / Art. 9 Procedurerichtlijn / Art. 6 Handvest
230 ve17001815 2017-08-16, ABRvS, 201608183/1/A3, JV 2017/230 nt. E. Gubbels [ECLI:NL:RVS:2017:2202]
Wijziging gegevens Brp / Valse identiteit / Verificatieonderzoek Bureau Documenten niet verplicht
231 ve17001836 2017-08-23, ABRvS, 201703476/1/V1, JV 2017/231 nt. R.J.N. SchlŲssels [ECLI:NL:RVS:2017:2286]
Zonder toestemming vertrokken uit Ter Apel / Buiten behandeling stellen aanvraag / Besluit bekendgemaakt door melding op justitieel complex Schiphol / Geen geschikte wijze van bekendmaking, art. 3:41 lid 2 Awb
232 ve17002095 2017-09-27, ABRvS, 201701026/1/V6, JV 2017/232 [ECLI:NL:RVS:2017:2603]
Inburgering / Analfabete / Boete voor niet tijdig behalen van inburgeringsexamen / Nuttige werking Langdurig ingezetenen Richtlijn 2003/109 niet ontnomen / FinanciŽle gevolgen van plicht tot inburgering / Termijn niet onredelijk kort
233 ve17002090 2017-09-27, ABRvS, 201707171/1/V3, JV 2017/233 [ECLI:NL:RVS:2017:2621]
Tegen uitspraak over verlenging ophouding (art. 50 Vw 2000) staat geen hoger beroep open
234 ve17002052 2017-09-28, ABRvS, 201702470/1/V3, JV 2017/234 nt. K.M. Zwaan [ECLI:NL:RVS:2017:2629]
Art. 64 Vw 2000 / Art. 3 EVRM / Arrest Paposhvili / Onderzoek naar feitelijke toegankelijkheid duur medicijn in ArmeniŽ / Vergewisplicht / SvV&J hoeft verklaringen van door BMA geraadpleegde vertrouwensarts niet te verifiŽren / Vreemdeling heeft niet voldaan aan bewijslast
235 ve17002157 2017-10-03, ABRvS, 201702787/1/V2, JV 2017/235 [ECLI:NL:RVS:2017:2692]
Asiel / Wit-Rusland / Transgender, biseksueel / Dat hoormedewerker verplichte cursus IVP nog niet heeft gevolgd maakt niet dat gehoor niet voldoet aan zorgvuldigheidseisen
236 ve17002063 2017-10-04, ABRvS, 201604484/1/V2, 201606947/1/V2, JV 2017/236 [ECLI:NL:RVS:2017:2669] - prejudiciŽle vragen
Art. 46 lid 3 Procedurerichtlijn 2013/32 / Art. 47 Handvest / Eerst in beroep aangevoerd asielmotief / Nieuw of achtergehouden motief / Eerste of herhaalde aanvraag / Verwijzen naar nieuwe procedure bij staatssecretaris
237 ve17002153 2017-10-05, ABRvS, 201608214/1/V2, JV 2017/237 [ECLI:NL:RVS:2017:2708]
Asielaanvraag ten onrechte als kennelijk ongegrond afgewezen / Rb heeft rechtsgevolgen - onthouden vertrektermijn en inreisverbod - ten onrechte in stand gelaten
238 ve17002194 2017-10-12, ABRvS, 201606344/1/V3, JV 2017/238 [ECLI:NL:RVS:2017:2771]
Verblijfsrecht na verbreking relatie met Unieburger / Middelenvereiste / Artt. 8 en 13 Verblijfsrichtlijn / Punten 15 en 16 considerans / "In ieder geval" in art. 8.12 lid 3 Vb 2000 / Persoonlijke toets
239 ve17002191 2017-10-18, ABRvS, 201606591/1/V6, JV 2017/239 [ECLI:NL:RVS:2017:2796]
Wav / Braziliaanse bouwvakkers / Aan doelvermogen opgelegde boete na bezwaar ingetrokken / Vervolgens individuele boetes / Geen reformatio in peius / Strijd met 'fair play', want pas na bezwaar deugdelijk onderzocht of sprake is van een doelvermogen
240 ve17002108 2017-10-05, VK Rb Den Haag zp Haarlem (mk), AWB 17/10140, JV 2017/240 [ECLI:NL:RBDHA:2017:11359]
Turkse minister Kaya / Bezoek aan Nederland in aanloop naar referendum / Verder verblijf ontzegd / Met politievoertuig naar Duitse grens gebracht / Geen belang bij beroep
241 ve17001868 2017-08-24, VK Rb Den Haag zp Haarlem, NL17.5934, JV 2017/241 nt. K.E. Geertsema [ECLI:NL:RBDHA:2017:9636]
Terugkeerbesluit opgenomen in meeromvattende beschikking op asielaanvraag niet strijdig met verbod op refoulement of recht op effectieve rechterlijke bescherming / Rb volgt AG Mengozzi niet
242 ve17002055 2017-09-19, VK Rb Den Haag zp Middelburg, NL17.2214, JV 2017/242 [ECLI:NL:RBDHA:2017:10949]
Asiel / Ontoereikend gemotiveerd dat asielrelaas over dodelijke aanslag op gezinsleden, afvalligheid en alcoholgebruik ongeloofwaardig is / Geheugenproblemen / Eerst in beroep afgelegde verklaring over verkrachting geen nieuw asielmotief, wel novum
243 ve17002190 2017-10-18, Rb Den Haag (mk, civiel), C/09/519360 HA ZA 16-1136, JV 2017/243 [ECLI:NL:RBDHA:2017:11809]
Art. 1(F) Vluchtelingenverdrag / KhAD/WAD / Collectieve actie / Overheidsaansprakelijkheid / (On)rechtmatige rechtspraak Afdeling / Art. 12 lid 2 Definitierichtlijn / PrejudiciŽle verwijzingsplicht / Gezag van gewijsde / Beroep op Unierechtelijk doeltreffendheidsbeginsel faalt