Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 16
Nr.
244 ve17002314 2017-10-25, HvJEU (Grote Kamer), C-201/16 (Shiri), JV 2017/244 [ECLI:NL:C:2017:805]
Dublin / Art. 27 lid 1 Dv, Art. 29 Dv / Oostenrijk / Iran / Overdrachtstermijn / Verantwoordelijkheid / Rechtsmiddelen
245 ve17002098 2017-10-02, ABRvS, 201609816/1/V3, JV 2017/245 nt. M. Wiersma [ECLI:NL:RVS:2017:2636]
EU-verblijfsvergunning langdurig ingezetene / Middelenvereiste / In jaar van aanvraag meer dan 26 weken werkloosheidsuitkering ontvangen / Acht jaar arbeidsverleden / Contract voor minder dan 1 jaar / Echtgenote werkt in loondienst / Geen beroep op bijstand / Concrete beoordeling van het geval
246 ve17002154 2017-10-05, ABRvS, 201609911/1/V1, JV 2017/246 nt. M.J.M. Peters en E. Bloemen [ECLI:NL:RVS:2017:2707]
Aanvraag afgewezen op mvv-vereiste / Afzien van BMA-advies / Vreemdeling moet gegevens overleggen die daartoe aanleiding zouden moeten geven / Toestemmingsverklaring aan BMA om informatie op te vragen doet daar niet aan af / Art. 3.102b Vb 2000 en A3/7.1 Vc 2000
247 ve17002202 2017-10-06, ABRvS, 201604251/1/V2, JV 2017/247 nt. A.M. Reneman [ECLI:NL:RVS:2017:2718]
Herhaalde asielaanvraag / Uitleg 'Nieuwe elementen of bevindingen' in art. 40 lid 4 Procedurerichtlijn / Verwijtbaarheidstoets ligt besloten in term īnieuwī/ Laat eerlijkheid procedure onverlet / Geen prejudiciŽle vragen
248 ve17002268 2017-10-16, ABRvS, 201706672/1/V2, JV 2017/248 [ECLI:NL:RVS:2017:2778]
Asiel / LHBTI / Irak / Seksueel getint beeldmateriaal niet onverwijld geretourneerd wegens onderzoek naar strafbare feiten / Bezit daarvan kan als bevreemdend worden tegengeworpen / Geen strijd met Werkinstructie 2015/9
249 ve17002266 2017-10-17, ABRvS, 201707896/1/V3, JV 2017/249 nt. J.R.K.A.M. Waasdorp [ECLI:NL:RVS:2017:2843]
Vreemdelingenbewaring / Met inreisverbod is nog geen terugkeerbesluit genomen / Concrete vaststelling illegaal verblijf ontbreekt / Bewaring van meet af aan onrechtmatig
250 ve17002272 2017-10-25, ABRvS, 201705783/1/V1, JV 2017/250 [ECLI:NL:RVS:2017:2914]
Nareis / Afwijzing mvv-aanvraag / Huwelijk wegens minderjarigheid vreemdeling niet erkend / Ondanks mvv-vereiste in art. 29 lid 4 Vw 2000 niet voorbij gaan aan art. 1.27 Vb 2000
251 ve17002358 2017-11-03, ABRvS, 201605946/1/V3, JV 2017/251 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2017:2986]
Asiel / Dublin / Frankrijk / SuÔcidale vreemdeling / Arrest C.K. / Art. 4 Handvest / Gezondheidstoestand niet pas daags voor overdracht vast te stellen maar ook t.t.v. overdrachtsbesluit
252 ve17002377 2017-11-09, ABRvS, 201606199/1/V1, JV 2017/252 nt. S. Pijnenburg [ECLI:NL:RVS:2017:3067]
MVV / Nareis / SyriŽ / Meerderjarige dochter / Normale afhankelijkheidsrelatie beŽindigd / Terugvallen op vader / Geen herstel verbroken gezinsband
253 ve17002036 2017-07-14, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 16/8989, JV 2017/253 nt. J.A. Lisman [ECLI:NL:RBDHA:2017:10848]
Art. 64 Vw 2000 / Verkrijgbaarheid niet-geregistreerd medicijn in Nigeria / Darunavir volgens BMA beschikbaar / Stijd met vergewisplicht
254 ve17001878 2017-09-15, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 17/8783, JV 2017/254 [ECLI:NL:RBAMS:2017:7010]
MVV / Nareis / Identiteitskaart is geen document voor grensoverschrijding en ontbreken hiervan kan niet worden tegengeworpen / Eiser moet gelegenheid krijgen om identiteit en huwelijk met referente op andere wijze aannemelijk te maken
255 ve17002096 2017-09-26, VK Rb Den Haag zp Arnhem, NL17.8399, JV 2017/255 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RBDHA:2017:11154]
Art. 8 Dublinverordening / In Duitsland geregistreerd als meerderjarig / Minister kan niet voorbijgaan aan geboortedatum in overgelegd authentiek paspoort / Bij twijfel aan onderliggend tazkera nader onderzoek geboden
256 ve17002400 2017-11-14, VK Rb Den Haag zp Haarlem (mk), AWB 16/26862, JV 2017/256 [ECLI:NL:RBDHA:2017:13124] - tussenuitspraak - prejudiciŽle vragen
MVV-aanvraag / Nareis / Eritrea / Pleegkind / Geen documenten / Gezinsband / Artt. 3 lid 2 onder c en 11 lid 2 Gezinsherenigingsrichtlijn / Bewijsnood / PrejudiciŽle vragen
257 ve17002278 2017-10-19, Vzr Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 17/14047, JV 2017/257 [ECLI:NL:RBDHA:2017:12262]
Nareis / Eritrea / Eerst verklaard pleegkind, later biologisch / Geschil over bewijsnood t.a.v. moederschap / Mvv verleend aan echtgenoot die kind verzorgt / Spoedeisend belang / Referente anders genoodzaakt in Soedan voor kind te zorgen / DNA-onderzoek
258 ve17001916 2017-08-24, Rb Noord-Nederland zp Groningen, LEE 17/53, JV 2017/258 nt. K.M. de Vries [ECLI:NL:RBNNE:2017:3316]
Boete voor niet tijdig inburgeren / Opleiding voor NT2 diploma gelijk te stellen met inburgeringscursus / Meer dan 300 uur cursus gevolgd en meermalen examen gedaan in niet behaalde onderdelen / Ten onrechte termijn niet verlengd