Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 2
Nr.
34 ve16002078 2016-10-26, ABRvS, 201602819/1/V6 JV 2017/34 [ECLI:NL:RVS:2016:2804]
Wav-boete / Zeer marginale werkzaamheden door familielid, onbetaald en eenmalig / Schriftelijke waarschuwing volstaat
35 ve16002310 2016-11-14, ABRvS, 201602478/1/V3 JV 2017/35 m. nt. P. Boeles [ECLI:NL:RVS:2016:3147]
Geen toets aan art. 8 EVRM bij beŽindiging verblijfsrecht o.g.v. Verblijfsrichtlijn 2004/38
36 ve16002400 2016-12-02, ABRvS, 201607425/1/V1 JV 2017/36 m. nt. H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2016:3229]
Asiel / Zuid-Afrika / Beroving, diefstal, brandstichting en verkrachting / Geen raciaal motief / Geen groepsvervolging blanken / Onderscheid rurale en stedelijke gebieden / Bescherming door autoriteiten
37 ve16002424 2016-12-06, ABRvS, 201603388/1/V3 JV 2017/37 [ECLI:NL:RVS:2016:3281]
Onthouden vertrektermijn bij afwijzing asielaanvraag wegens veilig land van herkomst / Niet in strijd met Terugkeerrichtlijn, nu in WBV 2016/2 proportionaliteitstoets is opgenomen
38 ve16002455 2016-12-07, ABRvS, 201603311/1/V3 JV 2017/38 [ECLI:NL:RVS:2016:3284]
Visum kort verblijf / Familielid Unieburger / Hoger beroep / Ontvankelijkheid / Onjuiste rechtsmiddelenclausule
39 ve16002423 2016-12-07, ABRvS, 201606772/1/V3 JV 2017/39 [ECLI:NL:RVS:2016:3283]
Grensdetentie na intrekking asielaanvraag / Risico dat vreemdeling zich aan toezicht onttrekt / Staatssecretaris past ten onrechte art. 6 lid 6 Vw 2000 toe / Artt. 5.1a en 5.1b Vb 2000
40 ve16002449 2016-12-08, ABRvS, 201606176/1/V2 JV 2017/40 [ECLI:NL:RVS:2016:3232]
Niet tijdig besluit op asielaanvraag / Dwangsom / Bekendmaking verlenging beslistermijn in WBV / Individuele kennisgeving niet vereist / Art. 31 lid 6 Procedurerichtlijn 2013/32/EU
41 ve16002457 2016-12-09, ABRvS, 201605509/1/V3 JV 2017/41 m. nt. S. Rafi [ECLI:NL:RVS:2016:3291]
Dublinoverdracht aan ItaliŽ / Moeder met minderjarig kind / Arrest Tarakhel / Beslissing N.A. / Ondanks beperkt aantal opvangplaatsen in SPRAR-locaties, geen individuele garanties nodig
42 ve16002462 2016-12-14, ABRvS, 201601286/1/V6 JV 2017/42 [ECLI:NL:RVS:2016:3340]
Boete voor overtreding art. 15 lid 2 Wav / Verhoging normbedrag n.a.v. WAHSS mist deugdelijke motivering / Onderscheid tussen administratieve voorschriften en voorkůmen illegale tewerkstelling
43 ve16002504 2016-12-15, ABRvS, 201607587/1/V3 JV 2017/43 [ECLI:NL:RVS:2016:3349]
Inreisverbod / Intrekking verblijfsvergunning / Terugkeerprocedure onderbroken / Arrest J.N. / Concentratie van rechtsbescherming
44 ve16002550 2016-12-23, ABRvS, 201607196/1/V3 JV 2017/44 [ECLI:NL:RVS:2016:3441]
Aanvraag asiel / Art. 42 Dublinverordening 604/2013 / ItaliŽ / Verlopen visum / Berekening termijnen Dublin
45 ve17000027 2016-12-30, ABRvS, 201505920/1/V2 JV 2017/45 [ECLI:NL:RVS:2016:3502]
Asiel / Iran / Bekering tot Christendom / Onderzoek godsdienstpsycholoog omvat geen integrale geloofwaardigheidsbeoordeling / Bij bekering met passieve elementen moet overtuigend kunnen worden verklaard over ontwikkeling van geloofsleven nadien / Art. 10 lid 3 Richtlijn 2013/32/EU
46 ve16002477 2016-11-23, VK Rb Den Haag zp Utrecht (mk), AWB 15/20966 JV 2017/46 m. nt. P. Boeles [ECLI:NL:RBDHA:2016:15019]
Aanvraag vergunning onbepaalde tijd / Niet voldaan aan voorwaarden verblijfsvergunning bepaalde tijd voorafgaand aan aanvraag / Standstill-bepaling Besluit 1/80 en Aanvullend Protocol Associatieovereenkomst EEG-Turkije / Voorwaarden vergunning tot vestiging Vw 1965 / Begrip hoofdverblijf