Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 5
Nr.
78 ve17000224 2017-01-31, HvJEU (Grote kamer), C-573/14 (Lounani), JV 2017/78 nt. M. van Eik [ECLI:EU:C:2017:71]
Asielaanvraag / Leidinggevend lid terroristische organisatie / Niet zelf deelnemen aan terroristische gedragingen / Uitsluitingsgrond van art. 12 lid 2 onder c Definitierichtlijn 2004/83 / Kaderbesluit 2002/475/JBZ
79 ve17000209 2017-01-18, ABRvS, 201608025/1/V3, JV 2017/79 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2017:75]
Dublinverordening 604/2013 / SyriŽ / Duitsland / B‹MA / Registratie conform Eurodacverordening 603/2013 / Wens tot internationale bescherming / Niet nodig dat asielwens formeel is ingediend
80 ve17000233 2017-02-01, ABRvS, 201606592/1/V2, JV 2017/80 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2017:210]
Asiel / Marokko / Veilig land van herkomst / Uitzondering voor ťťn of meer groepen niet in strijd met Procedurerichtlijn 2013/32/EU / LHBT
81 ve17000270 2017-02-08, ABRvS, 201602613/1/V6, JV 2017/81 nt. G.R. de Groot [ECLI:NL:RVS:2017:339]
Naturalisatie / Pardonvergunning / Correctie geboortedatum in BRP / Geen minieme en verschoonbare identiteitswijziging / Vijfjaartermijn begint opnieuw te lopen / Geen mede-naturalisatie meerderjarig kind
82 ve17000379 2017-02-15, ABRvS, 201609133/1/V3, JV 2017/82 [ECLI:NL:RVS:2017:442]
Vreemdelingenbewaring / Zicht op uitzetting binnen maximale bewaringstermijnen / Risico belemmering uitzettingsprocedure / Geen indicatie dat Marokko geen laissez passer verstrekt
83 ve17000375 2017-02-17, ABRvS, 201507830/1/V3, JV 2017/83 nt. H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2017:450]
Asiel / Dublinverordening / Ontvankelijkheidstoets / Verlopen verblijfsvergunning in ItaliŽ / Bij terugkeer verblijfsvergunning, althans andere toestemming tot verblijf
84 ve17000418 2017-02-21, ABRvS, 201700683/1/V3, JV 2017/84 [ECLI:NL:RVS:2017:504]
Bewaring / Afwijzing asielaanvraag / Grondslagwijziging / Onvoldoende voortvarendheid / Weekend / Categoriewijziging niet binnen dezelfde wettelijke grondslag / Schadevergoeding
85 ve17000371 2017-02-22, ABRvS, 201606127/1/V6, JV 2017/85 [ECLI:NL:RVS:2017:496]
Wav / Vervangende krantenbezorgers / Inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting om overtreding te voorkomen / Verdere matiging boete vanwege verminderde verwijtbaarheid
86 ve17000429 2017-02-27, ABRvS, 201604518/1/V1, JV 2017/86 [ECLI:NL:RVS:2017:514]
Buitenbehandelingstelling / Verlenging VVR-bep / Brief aanzegging leges is geen herstelverzuimbrief / Ten onrechte geen herstelmogelijkheid geboden
87 ve17000482 2017-03-01, ABRvS, 201700570/1/V3, JV 2017/87 [ECLI:NL:RVS:2017:562]
Dublinverordening / Duitsland / Jeugdbescherming / Uit huis geplaatste kinderen / Nidos / Waarborgen veiligheid kinderen na overdracht / Niet reeds voorafgaand aan het nemen besluit sprake van vergewisplicht
88 ve17000491 2017-03-08, ABRvS, 201605215/1/V1, JV 2017/88 [ECLI:NL:RVS:2017:632]
Asielaanvraag / Art. 3 EVRM / Deserteur uit Algerijns leger / Detentie in militaire gevangenis / Nader onderzoek vereist omdat geen openbare informatie voorhanden is
89 ve17000357 2017-02-07, CRvB, 15/1484 WWB, JV 2017/89 [ECLI:NL:CRVB:2017:542]
Intrekking bijstand / Bulgaars echtpaar / Duurzaam verblijfsrecht o.g.v. Unierecht / College B&W en bestuursrechter gaan uit van juistheid besluit SvV&J over verblijfsrecht
90 ve17000352 2016-11-11, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 14/17241, JV 2017/90 [ECLI:NL:RBDHA:2016:16805]
MVV / Verblijf bij echtgenoot / Hoogte leges voor mvv-aanvraag onvoldoende gemotiveerd / Verhouding tot kosten nationale identiteitskaart / Arrest Commissie tegen Nederland / Arrest CGIL
91 ve17000123 2017-01-11, VK Rb Den Haag (mk), AWB 16/9560, JV 2017/91 nt. E. Steyger
Schadevergoeding / Verblijfsaanvraag alsnog ingewilligd o.g.v. Zambrano / Art. 20 VWEU / Gederfde inkomsten door misgelopen loon / Relativiteitsvereiste Unierechtelijk aansprakelijkheidsrecht / Redelijke termijn
92 ve17000411 2016-08-19, VK Rb Den Haag zp Utrecht, AWB 16/3194-T, JV 2017/92 [ECLI:NL:RBDHA:2016:16852] (tussenuitspraak)
Asiel / Rusland / HIV / Beperkte toegang tot zorg wegens homoseksualiteit / Seksuele geaardheid en Hiv-infectie niet in samenhang beoordeeld / Verbergen geaardheid uit zelfbehoud
93 ve17000467 2017-03-07, Vzr VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 17/2914, JV 2017/93 [ECLI:NL:RBDHA:2017:2140]
Asiel / Art. 13 Dublinverordening / Begrip illegale inreis / Door Kroatische autoriteiten gecontroleerde toegang tot EU / Door Kroatische autoriteiten georganiseerde doorreis / Balkanroute