Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 6
Nr.
94 ve17000344 2017-02-16, HvJEU, C-578/16 PPU (C.K. e.a.) JV 2017/94 nt. S.G. Kok [ECLI:EU:C:2017:127]
Asiel / SloveniŽ / Art. 17 Dublinverordening 604/2013 in het licht van art. 4 Handvest grondrechten EU / Overdracht ernstig zieke asielzoeker / ReŽel risico van significante en onomkeerbare verslechtering gezondheidstoestand / Arrest Paposhvili / Geen verplichting procedure aan zich te trekken
95 ve17000465 2017-03-07, HvJEU (Grote kamer), C-638/16 (X en X) JV 2017/95 nt. S.G. Kok [ECLI:EU:C:2017:173]
Aanvraag humanitair visum bij Belgische ambassade in Libanon / Syrisch gezin / Bedoeling in BelgiŽ asiel aan te vragen / Aanvraag valt onder nationaal recht / Werkingssfeer Visumcode
96 ve17000548 2017-03-14, HvJEU (Grote kamer), C-158/14 (A. e.a.) JV 2017/96 nt H. Heinink [ECLI:EU:C:2017:202]
Sri Lanka / Tamils / Plaatsing LTTE op terrorismelijst / Handelingen strijdkrachten tijdens gewapend conflict / Art. 2 lid 3 Vo 2580/2001 / Uitvoeringsverordening 610/2010 / art. 263 VWEU / Art. 47 Handvest
97 ve17000542 2017-03-15, HvJEU, C-528/15 (Al Chodor) JV 2017/97 [ECLI:EU:C:2017:213]
Bewaring i.v.m. Dublinoverdracht / Objectieve criteria voor risico op onderduiken moeten zijn vastgelegd in een dwingende bepaling van algemene strekking
98 ve17000632 2017-03-29, HvJEU, C-652/15 (Tekdemir), JV 2017/98 nt C.A. Groenendijk [ECLI:EU:C:2017:239]
Verplichting voor in Duitsland geboren kind van een Turkse werknemer om naar Turkije te reizen voor verblijfsaanvraag / Besluit 1/80 / Standstillbepaling / Doel efficiŽnt beheer van migratiestromen / Dwingende reden van algemeen belang / Evenredigheidsbeginsel
99 ve17000667 2017-04-04, HvJEU (Grote kamer), C-544/15 (Fahimian) JV 2017/99 nt P. Boeles [ECLI:EU:C:2017:255]
Art. 6 lid 1 onder d Studentenrichtlijn / Visumweigering / Iraanse onderzoekster / Studie naar beveiliging smartphones / (PotentiŽle) bedreiging openbare veiligheid / Ruime beoordelingsmarge
100 ve17000532 2017-03-07, ABRvS, 201606871/1/V2 JV 2017/100 [ECLI:NL:RVS:2017:628]
Herhaalde asielaanvraag / Overgelegd Congolees paspoort geen novum, nu Rwandese nationaliteit in rechte vaststaat
101 ve17000576 2017-03-13, ABRvS, 201604789/1/V3 JV 2017/101 [ECLI:NL:RVS:2017:643]
Ongewenstverklaring / Pool / Diefstal met geweld zo ingrijpend dat eenmalig vergrijp ernstige bedreiging voor fundamenteel belang van de samenleving vormt
102 ve17000568 2017-03-15, ABRvS, 201608993/1/V1 JV 2017/102 [ECLI:NL:RVS:2017:722]
Ontvankelijkheid / Vreemdeling heeft geen bezwaar gemaakt, referent wel / Digitaal formulier / Beroep ingesteld door vreemdeling geldt tevens als beroep referent
103 ve17000623 2017-03-29, Vzr ABRvS, 201609659/3/V2 JV 2017/103 [ECLI:NL:RVS:2017:869] - prejudiciŽle vragen
PrejudiciŽle vragen / Automatisch schorsende werking hoger beroep tegen terugkeerbesluit of afwijzing asielaanvraag / Art. 13 Terugkeerrichtlijn / Art. 46 Procedurerichtlijn / Art. 47 Handvest grondrechten EU
104 ve17000232 2016-12-16, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 16/20983, 16/14799 JV 2017/104 [ECLI:NL:RBDHA:2016:16712]
Herhaalde aanvraag / Toepassing nieuw ne bis beoordelingskader / Rechtmatig verblijf als familielid EU burger / Schijnhuwelijk / Middelenvereiste / Art. 47 Handvest / Art. 6 EVRM / Chakroun / Schending hoorplicht
105 ve17000565 2017-02-23, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 16/22236 JV 2017/105 [ECLI:NL:RBDHA:2017:1721]
Asiel / Geen gebruik maken van art. 17 Dublinverordening onvoldoende gemotiveerd / Zeer precaire psychische toestand / Jonge kinderen / Steun van neven in Nederland essentieel
106 ve17000610 2017-03-02, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 16/29000 JV 2017/106 [ECLI:NL:RBDHA:2017:2808]
VVA-bep. / Iran / Bekering tot christendom / Consequenties bekering / Bekeringsproces / Ondeugdelijke motivering
107 ve17000498 2017-03-13, VK Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch, 17/3849 JV 2017/107 nt A.W. Eikelboom [ECLI:NL:RBDHA:2017:2318]
Asiel / Dublin / Werkwijze waarbij voornemen kenbaar wordt gemaakt door toezending via RvR aan toegevoegde advocaat, die nog niet bepaaldelijk gevolmachtigd, is ontoelaatbaar