Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 8
Nr.
130 ve17000666 2017-04-04, EHRM, 39061/11 (Thimothawes - BelgiŽ) JV 2017/130 nt G.N. Cornelisse [ECLI:CE:ECHR:2017:0404JUD003906111]
Art. 5 lid 1 EVRM / Grensdetentie / Asielzoeker / Geestelijke gezondheid doet niet af aan rechtmatigheid detentie, voldoende voorzieningen aanwezig / Vijf maanden niet onredelijk lang, gelet op uitzettingsprocedure en twee asielprocedures
131 ve17000854 2017-04-05, HvJEU, C-36/17 (Ahmed) JV 2017/131 [ECLI:EU:C:2017:273] - Beschikking
Zijn artt. 20 t/m 33 Dublin III van toepassing op asielzoekers aan wie al subsidiaire bescherming is verleend? / Bepalingen die termijnen regelen voor indienen terugnameverzoek zijn niet van toepassing als andere lidstaat subsidiaire bescherming heeft verleend
132 ve17000874 2017-03-08, ABRvS, 201602175/1/A3, JV 2017/132 [ECLI:NL:RVS:2017:580]
Wijziging BRP / Valse persoonsgegevens opgegeven bij binnenkomst Nederland / Gestelde identiteit aangetoond met geboortedocumenten en DNA-bewijs / Vreemdeling hoeft geen bewijs te overleggen voor niet bestaan ingeschreven identiteit
133 ve17000828 2017-4-20, ABRvS, 201702694/1/V3, JV 2017/133 nt M.L. van Riel [ECLI:NL:RVS:2017:1111]
Vreemdelingenbewaring / Vreemdeling met paspoort / Op 10e dag eerste daadwerkelijke voorbereiding van uitzetting, met vertrekgesprek / Onvoldoende voortvarend
134 ve17000866 2017-04-26, ABRvS, 201603596/1/V3, JV 2017/134 nt M. Wiersma bij JV 2017/135 [ECLI:NL:RVS:2017:1165]
Regulier / Verblijf bij Turkse echtgenote / Werknemer i.d.z.v. art. 13 van Besluit nr. 1/80, hoewel tijdelijk arbeidsongeschikt / Middelenvereiste een bij art. 13 Besluit nr. 1/80 verboden beperking
135 ve17000844 2017-04-26, ABRvS, 201603718/1/V1, JV 2017/135 nt M. Wiersma tevens bij JV 2017/134 [ECLI:NL:RVS:2017:1164]
MVV / Middelenvereiste / Arbeidsongeschiktheid / SvV&J mag uitgaan van besluit van UWV / Arresten Bozkurt, Altun, Toprak en Oguz / Beroep op standstill-bepaling slaagt
136 ve17000839 2017-04-26, ABRvS, 201604740/1/V1, JV 2017/136 nt P. Boeles [ECLI:NL:RVS:2017:1109]
Mvv-aanvraag / Verblijf bij echtgenoot resp. vader / Afwijzing wegens verstrekken onjuiste gegevens in eerdere procedure / Wachttermijn van 5 jaar / Onjuiste implementatie van art. 16 lid 2 sub a Gezinsherenigingsrichtlijn 2003/86 in artt. 16 lid 1 Vw 2000 en 3.77 lid 7 Vb 2000 / In zoverre onverbindend
137 ve17000902 2017-05-02, ABRvS, 201607981/1/V1, JV 2017/137 [ECLI:NL:RVS:2017:1202]
BMA-advies niet inzichtelijk over noodzakelijkheid mantelzorg voor welslagen medische behandeling / SuÔcidepogingen / Buurman beheert medicatie
138 ve17000899 2017-05-03, ABRvS, 201702712/1/V2, JV 2017/138 nt H. Heinink [ECLI:NL:RVS:2017:1205]
Proceskosten veroordeling / Passeren gebrek m.t.v. art. 6:22 zonder de SvV&J te veroordelen in de door de vreemdelingen gemaakte proceskosten
139 ve17000896 2017-05-10, ABRvS, 201600860/1/V2, 201604637/1/V2, JV 2017/139 [ECLI:NL:RVS:2017:1252] - PrejudiciŽle vragen
Wijziging beperking van verblijf bij echtgenoot in voortgezet verblijf / Behalen inburgeringsexamen voorwaarde voor autonome verblijfstitel / Verenigbaarheid met art. 15 Gezinsherenigingsrichtlijn
140 ve17000890 2017-04-20, VK Rb Den Haag zp Amsterdam (mk), AWB 15/10173, 15/6797, JV 2017/140 [ECLI:NL:RBDHA:2017:4032] - PrejudiciŽle vragen
Dublinverordening 604/2013 / Asielaanvraag in ItaliŽ hangende hoger beroep in Nederlandse asielprocedure / Strafrechtelijke overlevering aan Nederland / Welke lidstaat is verantwoordelijk / Verhouding claimverzoek en lopende asielprocedure
141 ve17000809 2017-04-21, Vk Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch (mk), AWB 16/13448, JV 2017/141 [ECLI:NL:RBDHA:2017:4114]
VVA-bep / Marokko, veilig land van herkomst t.a.v. eiseres / Vrees voor strafrechtelijke vervolging door illegale uitreis en buitenechtelijk kind / Eerwraak / Onduidelijke bewoording SvV&J in brief aan TK