Inhoudsopgave JV

JV 2017 aflevering 9
Nr.
142 ve17001068 2017-05-30, EHRM, 23378/15 (A.I. - Zwitserland) JV 2017/142 [ECLI:CE:ECHR:2017:0530JUD002337815]
Uitzetting / Soedan / Politieke activiteiten / Lid van JEM en DFEZ / Vluchteling sur place / Consistente verklaringen gedurende gehele procedure ondanks enige tegenstrijdigheden / Schending van artt. 2 en 3 EVRM
143 ve17000895 2017-05-10, HvJEU (Grote Kamer), C-133/15 (Chavez-Vilchez e.a.) JV 2017/143 nt C.A. Groenendijk [ECLI:EU:C:2017:354]
Verblijfsrecht derdelander ouder die dagelijks daadwerkelijk zorgt voor Nederlands kind / Zambrano / Afhankelijkheidsrelatie doorslaggevend / Bewijslast / Onderzoeksplicht / Belang van het kind
144 ve17000869 2017-04-25, ABRvS, 201604214/1/V2, JV 2017/144 [ECLI:NL:RVS:2017:1163]
Asiel / Congo / Vestigingsalternatief / Behoren tot Benyamulenge (Tutsi-groep) en homoseksualiteit ten onrechte niet in samenhang met elkaar beoordeeld
145 ve17000825 2017-04-26, ABRvS, 201601783/1/V6, JV 2017/145 nt T.L. Badoux [ECLI:NL:RVS:2017:1149]
Wav boete / Tewerkstelling Roemeense lassers in dienst van Slowaaks bedrijf / Detacheringsrichtlijn / Zuivere dienstverrichting / Verplaatsing vreemdelingen niet doel op zich / Niet aangetoond dat zij taken onder toezicht en leiding van inlener vervulden / Arresten Vicoplus en Martin Meat
146 ve17000905 2017-05-01, ABRvS, 201602415/1/V2, JV 2017/146 nt M.L. van Riel [ECLI:NL:RVS:2017:1168]
Vertrek met hulp van IOM / Ingestemd met beŽindiging verblijfsrechtelijke procedures / Geen procesbelang / Evenmin belang bij beoordeling rechtmatigheid bewaring
147 ve17000904 2017-05-01, ABRvS 201605395/1/V1, JV 2017/147 nt K.M. Zwaan [ECLI:NL:RVS:2017:1167]
Art. 64 Vw 2000 / Psychiatrische klachten / BMA hoeft niet te onderzoeken of in ArmeniŽ beschikbaar alternatief medicijn daadwerkelijk effectief zal zijn / Uit brief behandeld psychiater over suÔciderisico blijkt geen contra-indicatie
148 ve17000927 2017-05-09, ABRvS, 201607681/1/V3, JV 2017/148 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2017:1253]
Asiel / Kwalificatierichtlijn 2011/95 / Verlopen verblijfstitel in andere lidstaat brengt niet mee dat geen sprake meer is van afdwingbare subsidiaire bescherming / ItaliŽ
149 ve17000955 2017-05-10, ABRvS, 201700553/1/V2, JV 2017/149 [ECLI:NL:RVS:2017:1256]
Asiel / TunesiŽ / Bedreigingen door salafistische beweging wegens seksuele geaardheid / Ontoereikende verklaringen / Onduidelijk wanneer besef kwam van seksuele geaardheid / WI 2015/9 / Interne worsteling / Tegenstrijdige verklaringen over contacten
150 ve17000951 2017-05-11, ABRvS, 201702435/1/V3, JV 2017/150 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2017:1258]
Aanvraag asiel / Art. 32 Dublinverordening 604/2013/EU / ItaliŽ / Tarakhel arrest / Vreemdeling is seksueel misbruikt in ItaliŽ / Niet aannemelijk dat vreemdeling zonder aanvullende garanties geen adequate zorg- en opvangvoorzieningen zal krijgen in ItaliŽ / Art. 3 EVRM / Interstatelijk vertrouwensbeginsel
151 ve17001039 2017-05-18, ABRvS, 201608226/1/V3, JV 2017/151 [ECLI:NL:RVS:2017:1328]
Zwaar inreisverbod / Daadwerkelijk en actueel gevaar voor de openbare orde voldoende gemotiveerd / Arrest Zh. en O.
152 ve17001037 2017-05-19, ABRvS, 201601774/1/V2, JV 2017/152 [ECLI:NL:RVS:2017:1331]
Toegangsweigering / Asielaanvraag / Grensprocedure / Rb heeft ten onrechte niet onderzocht of anderszins een mogelijkheid bestaat om het geschil finaal te beslechten / Inreisverbod van meet af aan onrechtmatig, want gestoeld op onthouden van vertrektermijn terwijl daarvoor geen grondslag bestond / In stand laten rechtsgevolgen
153 ve17001071 2017-05-24, ABRvS, 201605645/1/V1, JV 2017/153 [ECLI:NL:RVS:2017:1414]
MVV aanvraag voor verblijf bij Nederlandse echtgenote en kinderen / Objectieve belemmering voor gezinsleven met referente in ArmeniŽ / Belangenafweging art. 8 EVRM / Strafbare feiten gepleegd / Belangen van de kinderen voldoende meegewogen
154 ve17001072 2017-05-29, ABRvS, 201605600/1/V1, JV 2017/154 [ECLI:NL:RVS:2017:1417]
Jongvolwassene vraagt MVV aan voor verblijf bij Nederlandse vader o.g.v. art. 8 EVRM / Gezinsleven vastgesteld, dan meer dan normale emotionele banden niet van belang / Gezinsleven kan in Mexico worden uitgeoefend
155 ve17000943 2017-02-09, VK Rb Den Haag zp Roermond, AWB 16/28489, JV 2017/155
Verblijfsvergunning vanwege "schrijnende omstandigheden" / Minuten 73 kinderpardonzaken / Minuten 97 schrijnende zaken / Beroep op gelijkheidsbeginsel slaagt
156 ve17000507 2017-02-17, VK Rb Den Haag zp Middelburg, AWB 16/20946, JV 2017/156 nt H. Battjes [ECLI:NL:RBDHA:2017:1716]
Asiel / Afghanistan / Art. 3 EVRM / Afvalligheid / Eiser genoot voorheen bescherming van vader, maar die is nu in macht van Taliban
157 ve17000810 2017-04-21, Vk Rb Den Haag zp 's-Hertogenbosch, AWB 16/17107, JV 2017/157 nt L.E. van Waas [ECLI:NL:RBDHA:2017:4212]
Asielverzoek ingewilligd / Geen procesbelang bij beroep tegen vaststelling dat nationaliteit onbekend is / Gesteld staatloze Palestijnse vluchtelingen uit SyriŽ / Kritiek Rb op werkwijze SvV&J
158 ve17001011 2017-05-22, VK Rb Den Haag zp Haarlem, AWB 16/22534, JV 2017/158 [ECLI:NL:RBDHA:2017:6615]
Afgifte art. 9 document / Rechtmatig verblijf als gemeenschapsonderdaan / Strekking arresten Zambrano en Dereci / Voldoende middelen van bestaan geen vereiste voor duurzaam verblijf of verblijf als gemeenschapsonderdaan / Beroep op openbare kas tast verblijf als gemeenschapsonderdaan niet aan
159 ve17001106 2017-05-31, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, AWB 17/148, 16/27311, JV 2017/159
Privťleven / Langdurig illegaal verblijf / 25 jaar werkzaam op de markt / Lang stilzitten Staatssecretaris / Subjectieve belemmeringen terugkeer / Band met zus niet meegewogen
160 ve17001027 2017-05-24, Vzr VK Rb Den Haag zp Rotterdam, 17/8755, JV 2017/160
Vovo / Spoedeisend belang / MVV aanvraag / Risico om alleen achter te blijven in SyriŽ / Meerderjarig kind / Verbroken verloving / Gezinsband niet verbroken