Inhoudsopgave JV

JV 2018 aflevering 1
Nr.
1 ve17002413 2017-11-14, HvJEU (Grote kamer), C-165/16 (Lounes), JV 2018/1 nt C.A. Groenendijk [ECLI:EU:C:2017:862]
Verblijf Unieburger met dubbele nationaliteit met derdelander-familielid in lidstaat van naturalisatie / Artt. 7 lid 1, 16 lid 1 Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Art. 21 lid 1 VWEU
2 ve17002625 2017-12-07, HvJEU, C-636/16 (Lůpez Pastuzano), JV 2018/2 nt P. Boeles [ECLI:EU:C:2017:949]
Uitzetting / Art. 12 Richtlijn langdurig ingezeten derdelanders 2003/109 / Gevaar voor openbare orde en veiligheid / Meewegen persoonlijke omstandigheden / Bescherming tegen verwijdering
3 ve17002151 2017-10-05, ABRvS, 201706459/1/V2, JV 2018/3 nt A.B. Terlouw [ECLI:NL:RVS:2017:2706]
Asiel / Grief over geloofwaardigheidsbeoordeling seksuele gerichtheid slaagt / Onderzoeksmethode niet juist toegepast / Wel open vragen gesteld, maar niet doorgevraagd
4 ve17002195 2017-10-12, ABRvS, 201700663/1/V3, JV 2018/4 nt J. Werner [ECLI:NL:RVS:2017:2772]
Duurzame relatie met Unieburger niet deugdelijk bewezen / Relatie met ex-partner niet verbroken / Geen verblijfsrecht meer als gemeenschapsonderdaan / Richtlijn 2004/38 / Beroep op art. 8 EVRM kan niet leiden tot toestaan verblijf o.g.v. Verblijfsrichtlijn
5 ve17002317 2017-11-01, ABRvS, 201700592/1/V6, JV 2018/5 nt G.R. de Groot [ECLI:NL:RVS:2017:2960]
Bij naturalisatieverzoek uitdrukkelijk aangeven voor welk kind medeverlening Nederlanderschap wordt verzocht / Staatloos kind / Art. 11 lid 2 RWN / Afdeling voorziet zelf
6 ve17002476 2017-11-13, ABRvS, 201703204/1/V2, JV 2018/6 [ECLI:NL:RVS:2017:3078]
Asielaanvraag / Besluitmoratorium doet niet af aan de omstandigheid dat vereiste spoed kan nopen tot gebruik niet-beŽdigde tolk
7 ve17002462 2017-11-14, ABRvS, 201701754/1/V1 JV 2018/7 [ECLI:NL:RVS:2017:3163]
Ongewenstverklaring Poolse veelpleger / Ernstige bedreiging voor fundamenteel belang van de samenleving behoeft nadere motivering, nu OM geen ISD-maatregel heeft gevorderd
8 ve17002470 2017-11-14, ABRvS, 201706626/1/V3 JV 2018/8 [ECLI:NL:RVS:2017:3161]
Bewaring na Dublinoverdracht / Art. 5.1c lid 2 Vb 2000 / Na terugkeerbesluit niet voldaan aan vertrekplicht, want EU niet verlaten / Risico op onttrekking blijkt uit vertrek naar Denemarken / Geen nadere motivering lichte gronden vereist
9 ve17002461 2017-11-15, ABRvS, 201706823/1/V1 JV 2018/9 [ECLI:NL:RVS:2017:3062]
Bed, bad, brood / GGD meldt telefonisch en ongemotiveerd of vreemdeling kwetsbaar is of niet / College heeft zich er niet van kunnen vergewissen dat GGD-advies zorgvuldig tot stand gekomen en inhoudelijk inzichtelijk en concludent is
10 ve17002616 2017-11-27, ABRvS, 201707260/1/V3 JV 2018/10 [ECLI:NL:RVS:2017:3240]
Vreemdelingenbewaring / Lichter middel / Niet direct melding gedaan bij piketcentrale / Verlenging ophouding met anderhalf uur / Niet in belangen geschaad
11 ve17002576 2017-11-30, VK Rb Den Haag zp Utrecht (mk), AWB 16/24120 e.v. JV 2018/11 [ECLI:NL:RBDHA:2017:14187] - prejudiciŽle vragen
PrejudiciŽle vragen / Artt. 8 lid 4 en 32 lid 2 en 3 Visumcode / Bezwaar tegen afwijzing visumaanvraag / Vertegenwoordiging / Effectieve rechtsbescherming, art. 47 Handvest grondrechten EU
12 ve17002432 2017-10-03, VK Rb Den Haag zp Amsterdam, NL17.9212 JV 2018/12 [ECLI:NL:RBDHA:2017:12722]
Bewaring / Elektronische indiening beroep, tenzij natuurlijke personen / Niet vermelden gemachtigde in beroepschrift / Verplichting tot procederen langs elektronische weg ontwijken