Inhoudsopgave JV

JV 2018 aflevering 2
Nr.
13 ve17002709 2017-12-20, HvJEU, C-442/16 (Gusa) JV 2018/13 [ECLI:EU:C:2017:1004]
Art 7 lid 3 onder b Verblijfsrichtlijn 2004/38 / Sociale zekerheid / Uitkering voor werkzoekende / Unieburger met status van zelfstandige
14 ve17002574 2017-11-14, Hoge Raad (straf), S 14/00826, JV 2018/14 nt Cornelisse [ECLI:NL:HR:2017:2862]
Art. 197 Sr / Vervolg na prejudiciŽle procedure Ouhrami / Duur inreisverbod berekenen vanaf vertrek / Onvoorwaardelijke gevangenisstraf nadat terugkeerprocedure (eerder) is doorlopen
15 ve17002668 2017-12-13, ABRvS, 201606126/1/V2, JV 2018/15 [ECLI:NL:RVS:2017:3378]
Asiel / Enkel verwijzen naar ambtsbericht onvoldoende motivering om Rusland aan te merken als veilig derde land / Artt. 38 Procedurerichtlijn, 3.37e VV 2000 en 3.106a Vb 2000
16 ve18000004 2017-12-18, ABRvS, 201703327/1/V2, JV 2018/16 [ECLI:NL:RVS:2017:3468]
Asiel / Afghaanse apotheker VS troepen / Staatssecretaris twijfelt niet aan authenticiteit documenten, dus ontbreken referentiemateriaal komt niet voor rekening asielzoeker / Authentieke certificaten maken werkzaamheden echter niet aannemelijk / Geen motiveringsgebrek
17 ve18000030 2017-12-22, Vzr ABRvS, 201709624/1/V1, 201709624/2/V1, JV 2018/17 [ECLI:NL:RVS:2017:3601]
Termijn overschrijding hoger beroep / Geen doorslaggevende betekenis komt toe aan de gestempelde verzenddatum van de aangevallen uitspraak / Geen verschoonbare termijnoverschrijving
18 ve18000074 2018-01-10, ABRvS, 201703853/1/V1, JV 2018/18 [ECLI:NL:RVS:2018:65]
Mvv-aanvraag buiten behandeling gesteld / Leges niet tijdig betaald / Ten onrechte geen herinnering gestuurd
19 ve18000019 2017-11-03, VK Rb Den Haag zp Haarlem, NL17.10371, JV 2018/19 [ECLI:NL:RBDHA:2017:14903]
Asiel / Ethiopische opposant / Verouderd ambtsbericht en sindsdien verslechterde situatie / Noodtoestand / Begin van bewijs geleverd dat Oromo-gebaar op facebook mogelijk gevaar kan opleveren
20 ve17002459 2017-11-09, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 17/12170, JV 2018/20 nt T. de Lange [ECLI:NL:RBROT:2017:8652]
Aanvraag verblijfsvergunning arbeid in loondienst / Art. 10 single permit-richtlijn / SvJ&V heeft niet inzichtelijk gemaakt hoe de kostprijs van de leges is opgebouwd