Inhoudsopgave JV

JV 2018 aflevering 4
Nr.
40 ve17002426 2017-11-07, ABRvS, 201609386/1/V2, JV 2018/40 nt K.M. Zwaan [ECLI:NL:RVS:2017:3054]
Herhaalde asielaanvraag / iMMO rapport kan aanleiding letsel niet staven / Verklaringen vreemdelingen nopen niet tot opstellen van een individueel ambtsbericht
41 ve18000169 2018-01-16, ABRvS, 201706177/1/V3, JV 2018/41 [ECLI:NL:RVS:2018:159]
Grensdetentie / Art. 6 lid 6 Vw 2000 / Arrest Mahdi / Nadere motivering lichte gronden ter zitting blijft buiten beschouwing / Asielaanvraag in grensprocedure als kennelijk ongegrond afgewezen, dan geen nadere toelichting onttrekkingsrisico nodig
42 ve18000252 2018-01-30, ABRvS, 201708551/1/V3, JV 2018/42 [ECLI:NL:RVS:2018:358]
Aanvullen gronden bezwaar / Niet aangetekende verzending herstelverzuimbrief / Juiste adressering aannemelijk gemaakt met informatie uit Indigo / Bezwaar niet-ontvankelijk
43 ve18000361 2018-02-14, ABRvS, 201703967/1/A2, JV 2018/43 [ECLI:NL:RVS:2018:476]
Geen toevoeging voor bezwaar tegen Wav boete / Uitoefening zelfstandig beroep of bedrijf / Beperkte invloed 'pre-trial proceeding' op behandeling rechter / Art. 6 EVRM
44 ve18000375 2018-02-21, ABRvS, 201604707/1/V1, JV 2018/44 [ECLI:NL:RVS:2018:622]
Enkel vermelden drugsdelict onvoldoende om gevolgen ongewenstverklaring langer dan vijf jaar te handhaven / Duur inreisverbod pas verstreken nadat vreemdeling volledige duur buiten EU heeft verbleven / Arrest Ouhrami / Geen prejudiciŽle vragen
45 ve18000374 2018-02-21, ABRvS, 201701811/1/V1, JV 2018/45 [ECLI:NL:RVS:2018:623]
Mvv aanvraag / Nareis Jordaanse echtgenoot / Huwelijksproblemen / Gebruik aparte slaapkamers niet genoeg voor conclusie verbroken feitelijke gezinsband t.t.v. vertrek
46 ve18000360 2018-01-24, VK Rb Den Haag (mk), AWB 17/13382, JV 2018/46 [ECLI:NL:RBDHA:2018:655]
Onverbindendverklaring artt. 5 en 7 lid 1 onder h Rva / Strijd met Procedurerichtlijn / Inreisverbod maakt niet dat recht op opvang eindigt zolang rechtsmiddel openstaat / Recht op opvang tot op verzoek vovo is beslist
47 ve17002548 2017-11-22, VK Rb Den Haag zp Utrecht, AWB 17/9869, JV 2018/47 nt C.J. Ullersma [ECLI:NL:RBMNE:2017:5868]
Nareis meerderjarige dochter / Termijnoverschrijding van 9 maanden verschoonbaar / Niet duidelijk dat VWN aanvraag niet had ingediend / Alsnog zelf gedaan na inwerkingtreding WBV 2015/9 / Vanaf begin actieve opstelling
48 ve17002743 2017-12-11, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, NL17.12672, JV 2018/48 [ECLI:NL:RBDHA:2017:15056]
Asiel / Cubaanse transgender / Diverse problemen met autoriteiten / Niet deugdelijk gemotiveerd waarom geloofwaardig relaas onvoldoende zwaarwegend is / Oproepen kunnen duiden op negatieve belangstelling autoriteiten
49 ve18000302 2017-12-08, Rb Amsterdam, AMS 17/4623, JV 2018/49 [ECLI:NL:RBAMS:2017:10206]
Vrijstelling inburgeringsplicht / Propedeuse Nederlandkunde behaald / Ruimte voor nadere vrijstellingen in art. 2.3 lid 2 Besluit inburgering bedoeld voor dergelijke gevallen