Laatste aflevering JV

JV 2018 aflevering 5
Nr.
50 ve17002699 2017-12-19, EHRM, 60342/16 (A. - Zwitserland) JV 2018/50 nt H. Battjes [ECLI:CE:ECHR:2017:1219JUD006034216]
Uitzetting / Iran / Art. 3 EVRM / Sur place Bekeerling
51 ve17002474 2017-11-13, ABRvS, 201701440/1/V2, JV 2018/51 nt H. Battjes [ECLI:NL:RVS:2017:3079]
Asielaanvraag / Iran / Bekeerling / Afvallige / Verklaringen over bekering gelet op gehoren niet summier / Niet gemotiveerd waarom zich verdiepen in ander geloven mag worden verwacht
52 ve18000125 2018-01-10, ABRvS, 201704184/1/V2, JV 2018/52 [ECLI:NL:RVS:2018:66]
Intrekking VVA onbepaalde tijd / Valse identiteit opgegeven / Rechtsgevolgen besluit dwingen tot beoordeling of uitzetting naar SomaliŽ strijdig is met art. 3 EVRM
53 ve18000175 2018-01-24, ABRvS, 201607778/1/V1, JV 2018/53 nt H. Oosterom-Staples [ECLI:NL:RVS:2018:258]
Turkse kennismigrant / Art. 13 Besluit 1/80 / Vereiste van marktconform loon is een nieuwe beperking, maar wordt gerechtvaardigd door een dwingende reden van algemeen belang
54 ve18000261 2018-01-29, ABRvS, 201703482/1/V2, JV 2018/54 [ECLI:NL:RVS:2018:278]
Geen procesbelang bij hoger beroep vanwege eerdere ingangsdatum verblijfsvergunning dan verleende VVA / Implementatie Procedurerichtlijn 2013/32/EU
55 ve18000253 2018-01-31, ABRvS, 201609959/1/V2, JV 2018/55 nt M.H.A. Strik [ECLI:NL:RVS:2018:360]
Intrekking VVR bepaalde tijd / Sterke daling inkomen niet gemeld / Verblijfstitel verkregen op basis van frauduleuze gegevens / Art. 16 lid 2 onder a Gezinsherenigingsrichtlijn / Bij frauduleus handelen geen beroep op rechtszekerheidsbeginsel
56 ve18000421 2018-02-22, Vzr ABRvS, 201800550/1/V2, 201800550/3/V2, JV 2018/56 [ECLI:NL:RVS:2018:629]
Vreemdeling in detentie ten onrechte mogelijkheid onthouden zich tot voorzieningenrechter te wenden / Mogelijkheid rechtmatigheid voorgenomen uitzetting te laten onderzoeken / Protocol om herhaling te voorkomen
57 ve18000417 2018-02-23, ABRvS, 201702115/1/V2, JV 2018/57 nt M. Wiersma [ECLI:NL:RVS:2018:636]
Gezinshereniging / Vrijstelling middelenvereiste / Uitleg B7/2.1.1 Vc 2000 / Alleen blijvend niet in staat tot arbeidsinschakeling bij 5 jaar ontheffing arbeidsverplichting en tegenprestatie
58 ve18000440 2018-02-27, ABRvS, 201710025/1/V3, JV 2018/58 [ECLI:NL:RVS:2018:724]
Inbewaringstelling zonder voorafgaand of gelijktijdig uitreiken terugkeerbesluit / Technische storing komt voor rekening van staatssecretaris / Bewaring van meet af aan onrechtmatig
59 ve18000494 2018-03-05, ABRvS, 201703255/1/V1, JV 2018/59 [ECLI:NL:RVS:2018:739]
Verblijf bij Turkse echtgenoot / Vrijstelling mvv-vereiste / Besluit 1/80 / Referent werkt niet meer sinds arbeidsongeval / Ondeugdelijk gemotiveerd dat hij niet als werknemer kan worden aangemerkt
60 ve18000483 2018-03-07, ABRvS, 201706241/1/V6, JV 2018/60 [ECLI:NL:RVS:2018:787]
Afwijzing naturalisatieverzoek / Definitie hoofdverblijf in Vw en RWN: centrum van de activiteiten / Studie, slaapplaats en vrijwilligerswerk in Amerika, niet in Sint Maarten
61 ve18000539 2018-03-08, ABRvS, 201708213/1/V2, JV 2018.61 [ECLI:ECLI:NL:RVS:2018:798]
Schending beginsel van hoor en wederhoor / Niet blijkt dat de brief voor uitnodiging van de zitting daadwerkelijk is verzonden
62 ve18000581 2018-03-16, Vzr ABRvS, 201800946/2/V2, JV 2018/62 nt A.T. Marseille [ECLI:NL:RVS:2018:875]
Nieuwe lijn beoordeling vovo-verzoek staatssecretaris / Mogelijk verbeuren dwangsom geen belang waaraan in belangenafweging gewicht toekomt
63 ve18000340 2018-02-08, VK Rb Den Haag zp Middelburg (mk), AWB 17/9677, JV 2018/63 nt M.C. Stronks [ECLI:NL:RBDHA:2018:1607]
Intrekking VVR onbepaalde tijd / Glijdende schaal / Recidive na 1 juli 2012 / Rechtmatig verblijf sinds 1974 / Ondeugdelijk gemotiveerd waarom zwaar gewicht toekomt aan oude veroordelingen / Strijd met art. 8 EVRM
64 ve18000452 2018-02-26, VK Rb Den Haag zp Utrecht (mk), AWB 17/13758, JV 2018/64
Volwassen, Poolse zoon van tot Nederlander genaturaliseerde Pool / Arrest Lounes / Zoon wordt verzorgd in psychiatrische kliniek / Vader verleent deel van de persoonlijke verzorging / Art. 8.12 Vb 2000
65 ve18000235 29-01-2018, Vk Rb Den Haag zp Utrecht, AWB 17/13451, JV 2018/65 nt E.R. Brouwer [ECLI:NL:RBMNE:2018:437]
Visum kort verblijf geweigerd vanwege Hongaars bezwaar / Staatssecretaris kan niet in dat bezwaar treden / Geen territoriaal beperkt visum
66 ve18000269 2018-02-02, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, NL18.1555, JV 2018/66 nt M.L. van Riel [ECLI:NL:RBROT:2018:725]
Dublinclaimant is in AZC in bewaring gesteld en eerst in detentiecentrum gehoord / Horen dient vůůr het opleggen van de maatregel plaats te vinden
67 ve18000570 2018-03-05, VK Rb Den Haag zp Haarlem, NL18.3288, JV 2018/67 nt D. Kuiper
Vrijheidsbeperkende maatregel, art. 56 Vw 2000 / Voorbereiding op vertrek / Moeder met kinderen / Geen vervolgberoep mogelijk / Geen gewijzigde omstandigheden / Rechtmatig verblijf door vovo geen grond om maatregel op te heffen
68 ve18000575 2018-03-14, VK Rb Den Haag zp Rotterdam, AWB 17/13606, JV 2018/68
Visum kort verblijf / Voldoende bestaansmiddelen / Zelfde criterium voor vreemdeling als voor garantsteller / Geen duurzaamheidseis t.a.v. inkomen referent