Agenda

07-12-2017  Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
Op de WRV-bijeenkomst besteden we plenair aandacht aan de actualiteiten in de rechtspraak en de wet- en regelgeving op Europees niveau en nationaal niveau. Daarnaast kunt u twee workshops naar keuze volgen. U kunt uw voorkeur aangeven op het inschrijfformulier. Deelnemers worden op volgorde van inschrijving ingedeeld (maximaal 30 personen per workshop).


Programma

12.00 uur Ontvangst, inschrijving en lunch

12.30 uur Plenair

12.30 uur Opening door dagvoorzitter
mr. drs. C.H. (Heleen) de Jonge van Ellemeet, directeur Stichting Migratierecht Nederland

12.45 uur Europese actualiteiten in het migratierecht
prof. mr. C.A. (Kees) Groenendijk, emeritus hoogleraar en oud-voorzitter Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen

13.30 uur Nationale actualiteiten in het migratierecht
mr. dr. E. (Eva) Hilbrink, juridisch specialist Stichting Migratierecht Nederland

14.15 uur Pauze

14.45 uur Workshops (eerste ronde)

1. Actualiteiten gezinshereniging
DEZE WORKSHOP IS VOLTEKEND.
mr. drs. C.J. (Corrien) Ullersma, advocaat bij Van der Woude de Graaf Advocaten
mr. dr. M.H.A. (Tineke) Strik, universitair docent Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen, en senator GroenLinks

2. Visum kort verblijf
mr. dr. E.R. (Evelien) Brouwer, senior onderzoeker migratierecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam
mr. I.G. (Inge) Eggen-te Pas, advocaat bij Kroes Advocaten Immigration Lawyers

3. Unieburgerschap, ontwikkelingen sinds de uitspraak Chavez-Vilchez
DEZE WORKSHOP IS VOLTEKEND.
mr. dr. H. (Hanneke) van Eijken, universitair docent Europees recht, Universiteit Utrecht
mr. J.M.K. (Janneke) Frijters, specialistisch adviseur Juridische Zaken, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

4. Koppelingswet: sociale zekerheid en vreemdelingen
dr. P.E. (Paul) Minderhoud, universitair hoofddocent bij het Centrum voor Migratierecht van de Radboud Universiteit Nijmegen
mr. M.J.M. (Marjon) Peeters, advocaat bij Advocatenkantoor Peeters te Amsterdam

5. Bestuursprocesrecht in vreemdelingenzaken
mr. D. (Dirk) Schaap, advocaat bij Inigo Advocaten te Rotterdam
mr. M. (Marianne) Wiersma, advocaat bij Inigo Advocaten te Rotterdam

6. Inburgering
dr. K.M. (Karin) de Vries, universitair docent staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam

16.00 uur Pauze

16.15 uur Workshops (tweede ronde)

17.30 uur Borrel

Datum, tijd en locatie

Donderdag 7 december, 12.30 uur tot 17.30 uur (12.00 uur ontvangst met lunch en inschrijven; 17.30 uur afsluiting en borrel)
Congres en Meeting Center Eenhoorn
Barchman Wuytierslaan 2
3818 LH Amersfoort

Kosten

€ 320,-- leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
€ 450,-- niet-WRV leden
(exclusief btw, inclusief lunch en reader)

Punten

4 PO NOvA


AANMELDEN

Agenda

25-05-2018 Actualiteiten vreemdelingenbewaring*** Rotterdam
31-05-2018 Actualiteiten vreemdelingenbewaring*** Amsterdam
01-06-2018 Actualiteiten vreemdelingenbewaring*** Utrecht
14-06-2018 Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
26-06-2018 Inreisverbod*** Utrecht
06-07-2018 Openbare orde*** Amsterdam