Agenda

08-03-2018  Actualiteiten jurisprudentie Hof van Justitie EU*** Rotterdam

De docenten bespreken alle relevante uitspraken uit Luxemburg en plaatsen deze in een breder Unierechtelijk kader. Het vrij verkeer van Unieburgers en hun gezinsleden (art. 20 VWEU, richtlijn 2004/38), verschillende EU-richtlijnen inzake legale migratie (o.a. gezinshereniging, langdurig ingezetenen en studenten), het Associatierecht en de Terugkeerrichtlijn passeren de revue.

In de cursus is plaats voor maximaal 18 deelnemers.

Docenten: prof. mr. C.A. Groenendijk, emeritus hoogleraar en oud-voorzitter Centrum voor Migratierecht, Radboud Universiteit Nijmegen en mr. A. Pahladsingh, jurist bij de Raad van State en rechter-plaatsvervanger Rb. Rotterdam

Locatie, datum en tijd
Theater Rotterdam (De Tuinkamer)
Schouwburgplein 25
3012 CL Rotterdam

Donderdag 8 maart 2018
12.30 uur tot 17.15 uur (12.00 uur inloop met lunch; 12.30 uur aanvang)

Doelgroep:
De cursus richt zich op advocaten en academische professionals die zich in de praktijk bezig houden met het vreemdelingenrecht.

Niveau*** / Specialisatie

Gemiddelde beoordeling
8,3 (september 2017)

Punten

Kosten
€ 360 voor leden van de Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken (WRV)
€ 440 voor niet-WRV leden
(excl. btw, inclusief lunch en digitale reader).


Inschrijven


Agenda

12-04-2018 Actualiteiten gezinsmigratie*** Utrecht
25-05-2018 Actualiteiten vreemdelingenbewaring*** Rotterdam
31-05-2018 Actualiteiten vreemdelingenbewaring*** Amsterdam
01-06-2018 Actualiteiten vreemdelingenbewaring*** Utrecht
14-06-2018 AANKONDIGING: Bijeenkomst Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken
26-06-2018 Inreisverbod** Utrecht