Eupdate

07-02-2018 EUpdate 2018/1 Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid
In deze Eupdate worden in chronologische volgorde de wetgevende en ook niet-wetgevende voorstellen van de Europese Commissie in de periode november 2017 – februari 2018 in het kort weergegeven.
1. Een afname van 43% van asielaanvragen in 2017
2. De Europese Commissie geeft 7 miljoen euro noodhulp aan migranten in Griekenland
3. Een toolkit als hulp voor integratie van migranten
4. Europees partnerschap voor integratie
5. Visumwederkerigheid met Canada en Verenigde Staten
6. Visumliberalisering: de Westelijke Balkan en het Oostelijk Partnerschap
7. Interoperabiliteit van de EU informatie systemen
8. Toekomstig migratiebeheer
9. Eurobarometer 464b
10. Bestrijding van mensenhandel
11. Openbare raadpleging van het visuminformatiesysteem
12. De voortgang van de Europese Migratieagenda
26-10-2017 EUpdate 2017/3 Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid
In deze EUpdate geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van de belangrijkste politieke ontwikkelingen van de afgelopen maanden in het Europees asiel- en migratiebeleid. Zij bespreekt de volgende onderwerpen: Het Werk Programma 2018 van de Europese Commissie; Evaluatie van de voortgang van de Europese Migratieagenda; Voortgangsrapportages van de huidige maatregelen van de Europese Migratieagenda; Openbare consultatie over het verlagen van de vingerafdrukleeftijd voor kinderen in de visumprocedure van 12 jaar naar 6 jaar; Versterking van grensbewaking in Libië en Nieuw humanitair programma voor vluchtelingen in Griekenland.
01-08-2017 EUpdate 2017/2 Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
In deze Eupdate worden de volgende onderwerpen besproken: Voortgangsrapportages inzake herplaatsing en hervestiging in de EU en het starten van inbreukprocedures tegen Tsjechië, Hongarije en Polen; Europese Grens en Kunstwacht; Bescherming van migrerende kinderen; Openbare raadpleging over reguliere migratie van derdelanders; Vaardigheidsprofiel voor onderdanen van derde landen.
25-04-2017 Eupdate 2017/1: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
In deze Eupdate geeft Nejra Kalkan, secretaris van de Commissie Meijers, een overzicht van de belangrijkste politieke ontwikkelingen van de afgelopen maanden in het Europees asiel en migratiebeleid. 
Onderwerpen die worden besproken zijn: Verslag Europese Grens- en Kustwacht; Negende voortgangsverslag Commissie over herplaatsing en hervestiging; Derde rapport Migratiepartnerschappen met derde landen; jaarlijkse bijeenkomst EU en IOM en Commissie presenteert EU-actieplan met nieuwe maatregelen voor efficient terugkeerbeleid.
10-01-2017 Eupdate 2016/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid - N. Kalkan
Onderwerpen die worden besproken zijn onder meer: de EU-Turkije deal, Dublin transfers naar Griekenland en de voorstellen van de Europese Commissie tot het instellen van een Europese Grens- en Kustwacht, een Inreis-uitreissysteem en een Europees systeem voor reisinformatie en -autorisatie.
05-09-2016 Eupdate 2016/2: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid - N. Kalkan
De in Eupdate 2016/1 aangekondigde voorstellen voor de hervorming van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en ontwikkeling van veilige en legale migratiemogelijkheden hebben tot concrete wetsvoorstellen geleid. Deze voorstellen zijn tussen mei en juli gepresenteerd.
14-04-2016 Eupdate 2016/1: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid - N. Kalkan
Aan bod komt het veelbesproken akkoord met Turkije van 18 maart jl., maar ook op 6 april jl. door de Commissie gepresenteerde opties voor herziening van het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (GEAS) en de ontwikkeling van veilige en legale migratiemogelijkheden. Voorts wordt aandacht aan de discussie die de Commissie onlangs is gestart over krachtigere en slimmere informatiesystemen voor grensbeheer en interne veiligheid.
13-01-2016 Eupdate 2015/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid - N. Kalkan
Op 15 december presenteerde de Europese Commissie een reeks aan voorstellen om migratie in goede banen te leiden, zoals het langverwachte voorstel voor een Europese Grenswacht. Ander voorstellen betreffen de Schengengrenscode, hervestiging en het Europese reisdocument voor terugkeer. Verder werd gesproken over het belang van een goede followup van de Westelijke Balkan conferentie, de Valletta-top en de EU-Turkije top.
02-09-2015 Eupdate 2015/2: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid - L. Middelkoop
De vorige Eupdate heeft uitgebreid stil gestaan bij de aanpak van de vluchtelingencrisis. Deze editie bespreekt kort de ontwikkelingen sindsdien en gaat daarnaast in op de ontwikkelingen rondom de herziening en de samenvoeging van de studenten- en onderzoekersrichtlijn.
06-05-2015 Nieuw in Migratieweb: Eupdate, actuele politieke ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid
De nieuwe rubriek: Eupdate, bespreekt recente politieke ontwikkelingen rond het Europese asiel- en migratiebeleid. De update verschijnt drie keer per jaar en wordt verzorgd door Louis Middelkoop, secretaris van de Commissie Meijers. Nadruk ligt op lopende onderhandelingen over nieuwe Europese wetgeving, met aandacht voor bredere politieke discussies. Deze eerste bijdrage gaat in op de verwachte inhoud van de nieuwe agenda voor migratie en de Europese reactie op de rampen met bootvluchtelingen.