Nieuws

01-10-2014  Vervallen toets pga Aziatische horeca
Met ingang van 1 oktober 2014 tot 1 oktober 2016 vervalt de toets prioriteit genietend aanbod voor Aziatische horeca.

Hiertoe wordt bij tijdelijke regeling tot wijziging van de Regeling uitvoering WAV 2014 (ve14001509 ) een nieuwe paragraaf 19a ingevoegd. De sector heeft aangegeven dat, mede als gevolg van het geringe aantal afgegeven TWV's voor Aziatisch personeel na 2012 en de gevolgen van de Herziening WAV (ve13002478), betreffende de verruiming van de TWV-plichtige termijn van drie naar vijf jaar, er grote personele problemen zijn ontstaan.
Het UWV sluit een convenant met de sector dat gepubliceerd zal worden in de Staatscourant. Afwijking van het prioriteitgenietend aanbod is alleen mogelijk onder de voorwaarden die in het convenant zijn vastgelegd en indien voldaan wordt aan de overige voorwaarden van de Wav en geldt alleen voor een bepaald aantal vergunningen in een bepaalde periode. De tijdelijke regeling bepaalt tevens hoeveel vergunningen maximaal kunnen worden verleend zonder de toets aan art. 8 lid 1 onder a, b en c Wav. [TA]

Nieuws

24-05-2018 Vanaf komend weekend: een nieuw Migratieweb
16-05-2018 [ve18001085]  Afdeling accordeert beoordelingskader Eritrese nareiszaken
10-05-2018 [ve18001033]  PrejudiciŽle vraag over uitreisstempels bij aanmonsteren op zeeschepen
07-05-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 6 verschenen
04-05-2018 [ve18000979]  Nieuwe werkwijze inbewaringstellen Dublinclaimanten ontoelaatbaar
03-05-2018 [ve18000947]  Voorwaarden voor beperking vrij verkeer van Unieburger met 1F verleden
17-04-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 5 verschenen
12-04-2018 [ve18000787]  Wie in asielprocedure 18 wordt, geldt voor nareis als minderjarige
03-04-2018 [ve18000707]  Lagere leges per 3 mei 2018
23-03-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 4 verschenen
19-03-2018 [ve18000581]  Afdeling hanteert nieuwe lijn bij vovo-verzoeken staatssecretaris
05-03-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 3 verschenen
09-02-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 2 verschenen
08-02-2018 [ve18000259]  Vragen aan HvJ EU over verlies EU-burgerschapsrechten na Brexit
07-02-2018 [ve18000255]  'Breng glijdende schaal in overeenstemming met actuele bedreigingstoets en bescherming van fundamentele belangen'
07-02-2018 [ve18000254]  EUpdate 2018/1 Politieke ontwikkelingen Europees Migratiebeleid
01-02-2018 [ve18000220]  PrejudiciŽle vragen over afname biometrische gegevens
25-01-2018 [ve18000156]  Schending van art. 5 lid 2 EVRM in Griekse hotspot op Chios
24-01-2018 [ve18000148]  Overlegprocedure art. 25 lid 2 Schengenuitvoeringsovereenkomst
22-01-2018 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2018 aflevering 1 verschenen
03-01-2018 [ve18000015]  Lancering pilot Subcommissie slachtofferschap mensenhandel
17-12-2017 [ve17002679]  Commissie maant Nederland om leges te verlagen
13-12-2017 [ve17002667]  Nieuwe besluiten nodig over Koeweit en VAE als veilige derde landen
05-12-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 16 verschenen
04-12-2017 [ve17002576]  PrejudiciŽle vragen VK Utrecht over visumvertegenwoordiging
20-11-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 15 verschenen
16-11-2017 [ve17002413]  Arrest Lounes: behoud vrij verkeer rechten Unieburger na naturalisatie
15-11-2017 [ve17002400]  VK Haarlem stelt prejudiciŽle vragen over nareis en bewijs gezinsband
27-10-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 14 verschenen
26-10-2017 [ve17002256]  Commissie Van der Meer: ernstig achterstallig onderhoud in het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand
26-10-2017 [ve17002260]  EUpdate 2017/3 Politieke ontwikkelingen Europees migratiebeleid
09-10-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 13 verschenen
04-10-2017 [ve17002063]  PrejudiciŽle vragen over eerst in beroep aanvoeren nieuw asielmotief
27-09-2017 [ve17002031]  PrejudiciŽle vragen over vaststellen verantwoordelijkheid onder Dublin
20-09-2017 [ve17001974]  PrejudiciŽle vragen over intrekking verblijfsstatus wegens fraude
15-09-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 12 verschenen
08-09-2017 [ve17001908]  WBV 2017/8: wijziging beleid rond medisch uitzetbeletsel
24-08-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 11 verschenen
07-08-2017 [ve17001643]  HvJEU: Duur inreisverbod begint vanaf moment vertrek uit EU
21-07-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 10 verschenen
06-07-2017 [ve17001379]  Onterechte Wav boete gelet op tegenstrijdige verklaringen in boeterapport
30-06-2017 [ve17001352]  Toetsingskader inzet medisch deskundigen
30-06-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 9 verschenen
22-06-2017 [ve17001289]  Eerste Kamer stemt in met participatieverklaring
21-06-2017 [ve17001270]  Mag nareis worden afgewezen na te late aanvraag?
14-06-2017 [ve17001263]  Stichting 'Wij gaan ze halen' verliest kort geding tegen de Staat
14-06-2017 [ve17001182]  OekraÔne vanaf 11 juni 2017 visumvrij
08-06-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 8 verschenen
18-05-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 7 verschenen
10-05-2017 [ve17000896]  Inburgeringsexamen als voorwaarde voor voortgezet verblijf
10-05-2017 [ve17000895]  Verblijfsrecht verzorgende ouder van minderjarige Unieburger
04-05-2017 [ve17000876]  Verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken
01-05-2017 [ve17000839]  Wachttermijn onjuiste implementatie Gezinsherenigingsrichtlijn
01-05-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 6 verschenen
25-04-2017 De rechtspraak wil verplicht digitaal procederen per 12 juni 2017
19-04-2017 [ve17000773]  PrejudiciŽle vraag over verlies Nederlanderschap van rechtswege
19-04-2017 [ve17000766]  Eupdate 2017/1: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
10-04-2017 [ve17000674]  Belangrijke wijzigingen BuWav
10-04-2017 [ve15000897]  HvJ EU doet 10 mei 2017 uitspraak in Chavez-Vilchez
06-04-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 5 verschenen
29-03-2017 [ve17000622]  Automatisch schorsende werking hoger beroep in asielzaken?
16-03-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 4 verschenen
07-03-2017 [ve17000465]  Humanitair visum met het oog op asiel valt onder nationaal recht
02-03-2017 [ve17000425]  Unierechter kan EU-Turkije deal niet toetsen
27-02-2017 [ve17000364]  Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding
24-02-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 3 verschenen
17-02-2017 [ve17000342]  Wetsvoorstel duurzaam stelsel rechtsbijstand in internetconsultatie
07-02-2017 [ve17000254]  Afgifte humanitair visum bij risico van onmenselijke behandeling
03-02-2017 [ve17000228]  Toepassing woonlandbeginsel in strijd met Sociaal Zekerheidsverdrag met KaapverdiŽ
02-02-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 2 verschenen
25-01-2017 [ve17000169]  Algemene Rekenkamer kritisch over de Wet inburgering 2013
23-01-2017 [ve17000141]  Presentaties laatste WRV-bijeenkomst op Migratieweb
23-01-2017 [ve17000136]  Noodtoestand in Gambia
13-01-2017 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2017 aflevering 1 verschenen
10-01-2017 [ve17000056]  Eupdate 2016/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid
14-12-2016 [ve16002448]  Principieel EHRM arrest over uitzetting ernstig zieke vreemdeling
09-12-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 16 verschenen
01-12-2016 [ve16002350]  Mededeling over restitutie kosten inburgeringsexamen buitenland
30-11-2016 [ve16002346]  Pilot versoepeling toelatingsbeleid mbo 4 studenten
18-11-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 15 verschenen
17-11-2016 [ve16002231]  'Beslissingsruimte' bij geloofwaardigheidsbeoordeling nader ingevuld
14-11-2016 [ve16002223]  Nederlands-Zwitsers Tractaat geen verblijfsrechtelijke betekenis
13-11-2016 [ve16002214]  Ook bij zwaar inreisverbod van 5 jaar Unierechtelijk openbare ordebegrip
10-11-2016 Afdeling vraagt conclusie over bewijsgaring in boetezaken
03-11-2016 [ve16002132]  Implementatie Richtlijnen 2014/66, 2014/36 en 2003/86 in o.a. Vb 2000
28-10-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 14 verschenen
27-10-2016 [ve16002080]  PrejudiciŽle vraag over art. 2 sub f Gezinsherenigingsrichtlijn
26-10-2016 [ve16002062]  Asielzoekers sneller aan het werk als vrijwilliger
20-10-2016 [ve16002032]  Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand
07-10-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 13 verschenen
07-10-2016 [ve16001906]  Internetconsultatie Rijkswet vaststellingsprocedure staatloosheid
05-10-2016 [ve16001925]  Tweede Kamer verwerpt initiatiefvoorstel Bosman
27-09-2016 [ve16001876]  Nieuwe regeling voor Aziatische koks
22-09-2016 [ve16001839]  Wetsvoorstel nieuwe verblijfsvergunning 'in het belang van kind'
16-09-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 12 verschenen
16-09-2016 [ve16001812]  Hofuitspraken in de zaken CS en Rendůn Marin
14-09-2016 [ve16001774]  Afdeling legt voorwaarden veilig land van herkomst uit
09-09-2016 [ve16001746]  AG adviseert over verblijfsrecht ouder van minderjarige Unieburger
08-09-2016 [ve16001735]  Beleid gezinshereniging meerderjarige kinderen aangepast
07-09-2016 [ve16001732]  Hukou-vereiste vervalt voor Chinezen geboren vůůr 1 maart 1996
02-09-2016 [ve16001712]  Eupdate 2016/2: ontwikkelingen Europees asiel- en migratiebeleid
29-08-2016 Presentatie 'Nederlands migratierecht'
26-08-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 11 verschenen
19-08-2016 Migration Law Clinic VU zoekt zaken
03-08-2016 [ve16001415]  Boetebeleid Wav gewijzigd per 15 juli 2016
02-08-2016 [ve16001503]  Ombudsman onderzoekt bewijsnood bij naturalisatie pardonners
28-07-2016 [ve16001445]  Conclusie staatsraad A-G over 'veilige landen'
27-07-2016 [ve16001289]  Nieuwe lijn in rechtspraak over doorbreking appelverbod
21-07-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 10 verschenen
20-07-2016 [ve16001416]  Tegen elke nieuwe bewaringsmaatregel apart beroep instellen
19-07-2016 [ve16001404]  Japanners per 1 januari 2017 niet langer vrij op de arbeidsmarkt
13-07-2016 [ve16001388]  Wetsvoorstellen KEI door de Eerste Kamer
05-07-2016 [ve16001308]  Toelatingsregeling buitenlandse investeerders versoepeld
30-06-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 9 verschenen
29-06-2016 [ve16001262]  Besluit- en vertrekmoratorium Burundi per 1 juli 2016
22-06-2016 [ve16001224]  Ne bis-beoordelingskader niet langer van toepassing
21-06-2016 [ve16001220]  IND: Japanners niet langer vrij op arbeidsmarkt
17-06-2016 [ve16001199]  VK mag Unieburgers zonder verblijfsrecht kinderbijslag weigeren
09-06-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 8 verschenen
09-06-2016 [ve16001095]  VN Rapporteurs uiten kritiek op bed, bad, brood
08-06-2016 [ve16001103]  Gefinancierde rechtsbijstand: kabinet wil puntengrens halveren
06-06-2016 [ve16001081]  Akkoord met Marokko over socialezekerheidsverdrag
25-05-2016 [ve16001009]  Deense Vreemdelingenwet discrimineert naar etniciteit
20-05-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 7 verschenen
18-05-2016 Afdeling vraagt AG om conclusie over veilige landen
18-05-2016 [ve16000948]  Topscripties op Migratieweb
18-05-2016 Zondagavond 22 mei Migratieweb uit de lucht
17-05-2016 [ve16000957]  Richtlijn over uitoefening rechten vrij verkeer werknemers omgezet
28-04-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 6 verschenen
21-04-2016 [ve16000781]  Prospectieve beoordeling middelenvereiste bij gezinshereniging
21-04-2016 [ve16000782]  Helft nieuwkomers haalt inburgeringstermijn van drie jaar niet
20-04-2016 [ve16000768]  Wezenlijk Nederlands belang. Over de toelating van ondernemers
20-04-2016 Nieuwe prijzen voor publicaties Europees asiel- en migratierecht
14-04-2016 [ve16000704]  Eupdate 2016/1: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
13-04-2016 [ve16000711]  Rb mag geloofwaardigheid asielrelaas deels indringend toetsen
13-04-2016 [ve16000706]  Bemoeilijking eerste toelating kind strijdig met art. 13 Besluit 1/80
13-04-2016 [ve16000702]  Bewaring tijdens herhaalde asielprocedure mogelijk
08-04-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 5 verschenen
31-03-2016 [ve16000625]  Per 1 april 2016 nieuwe regels voor referenten
29-03-2016 [ve16000597]  HR stelt prejudiciŽle vragen over art. 11 lid 2 Terugkeerrichtlijn
18-03-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 4 verschenen
15-03-2016 [ve16000507]  Peru visumvrij voor kort verblijf
02-03-2016 [ve16000395]  Sporenbeleid asiel per 1 maart 2016
26-02-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 3 verschenen
19-02-2016 [ve16000350]  Nationaal overgangsrecht in strijd met Procedurerichtlijn
15-02-2016 [ve16000285]  HvJ EU beantwoordt prejudiciŽle vraag over bewaring asielzoekers
05-02-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 2 verschenen
25-01-2016 [ve16000150]  Marokkaans consulaat hervat presentaties in persoon
15-01-2016 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2016 aflevering 1 verschenen
14-01-2016 [ve16000093]  Digitaal indienen asiel- en bewaringszaken kan binnenkort overal
13-01-2016 [ve16000076]  Eupdate 2015/3: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
23-12-2015 [ve15002252]  Beleidswijziging legalisatie brondocumenten
18-12-2015 [ve15002225]  Kosten inburgering buitenland omlaag
16-12-2015 [ve15002184]  Aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko van de baan
16-12-2015 [ve15002186]  Versoepeling doorstroom startups
10-12-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 16 verschenen
04-12-2015 [ve15002087]  Wolfsen brengt advies uit over gesubsidieerde rechtsbijstand
30-11-2015 [ve15002076]  Maatregelen kabinet vanwege hoge asielinstroom
27-11-2015 [ve15002048]  Staatssecretaris moet overdracht aan Hongarije beter motiveren
26-11-2015 [ve15002037]  'Bed, bad, brood' mag in VBL, oordelen ABRvS en CRvB
25-11-2015 [ve15002024]  MvV&J: Asielvergunning eerder intrekken na veroordeling
23-11-2015 [ve15002007]  Criteria voor ontheffing griffierecht in vreemdelingenzaken
23-11-2015 [ve15002012]  Regelgeving inburgering buitenland behoeft aanpassing
19-11-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 15 verschenen
17-11-2015 [ve15001975]  ABRvS stelt een prejudiciŽle vraag over bewaring
16-11-2015 [ve15001961]  IND Werkinstructie 2015/4 over toepassing van art. 8 EVRM is herzien
15-11-2015 UNICEF publiceert eerste kinderambtsberichten
05-11-2015 [ve15001877]  Terechte boetes vanwege twv-plicht Bulgaren voor 1 januari 2014
29-10-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 14 verschenen
29-10-2015 [ve15001844]  Openbare raadpleging Europese Commissie over Unieburgerschap
28-10-2015 [ve15001836]  Kamerbrief n.a.v. onderzoek naar naturalisatie pardonvergunninghouders
20-10-2015 [ve15001784]  Boetebedragen Wav verlaagd van Ä 12.000 naar Ä 8.000
12-10-2015 [ve15001742]  M.i.v. 19 oktober digitaal procederen bij asiel- en bewaringszaken
08-10-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 13 verschenen
07-10-2015 [ve15001681]  ABRvS: Standaard Wav-boete van Ä 12.000 is onredelijk
06-10-2015 [ve15001672]  Wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring ingediend
06-10-2015 [ve15001671]  Internetconsultatie Besluit terugkeer en vreemdelingenbewaring
02-10-2015 [ve15001654]  HvJ EU: Gevangenisstraf bij overtreding inreisverbod toegestaan
30-09-2015 [ve15001629]  Akkoord Nederland en Marokko over socialezekerheidsverdrag
24-09-2015 [ve15001605]  ABRvS treft vovo in zaak overdracht aan Hongarije
23-09-2015 [ve15001603]  Bezuinigingen rechtsbijstand uitgesteld tot 2017
18-09-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 12 verschenen
11-09-2015 CBS: In 2014 immigratie en emigratie hoger dan ooit
03-09-2015 [ve15001481]  HvJ EU: Leges voor afgifte of verlenging verblijfsvergunning onevenredig hoog
02-09-2015 [ve15001479]  Eupdate 2015/2: Politieke ontwikkelingen Europees asiel en migratiebeleid
01-09-2015 [ve15001478]  Nationale ombudsman constateert aandachtspunten bij uitzettingsvluchten
27-08-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 11 verschenen
13-08-2015 [ve15001377]  Besluit- en vertrekmoratorium voor Oeigoeren uit China
24-07-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 10 verschenen
20-07-2015 [ve15001204]  HvJ EU: Arrest Singh e.a. over behoud verblijfsrecht derdelander na echtscheiding
20-07-2015 Herziene Procedure- en Opvangrichtlijn tijdig omgezet
15-07-2015 Au-pair beleid gewijzigd m.i.v. 1 juli 2015
09-07-2015 [ve15001155]  HvJ EU: In zaken K en A toepassing inburgering buitenland strijdig met Gezinsherenigingsrichtlijn
08-07-2015 [ve15001146]  ABRvS: Zicht op uitzetting naar Marokko ontbreekt niet langer
08-07-2015 [ve15001130]  ABRvS: SvV&J moet beoordeling geloofwaardigheid seksuele gerichtheid verduidelijken
06-07-2015 [ve15001116]  ABRvS: SvV&J had asielverzoek Charles Taylor in behandeling moeten nemen
01-07-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 9 verschenen
30-06-2015 iMMO ziet af van deelname aan aanbesteding medisch onderzoek
25-06-2015 ACVZ: kabinetsbrede benadering gedwongen terugkeer niet geslaagd
25-06-2015 [ve15001066]  HvJ EU: Voorwaarden intrekking verblijfsvergunning erkend vluchteling in geval van ondersteuning terrorisme
22-06-2015 [ve15001017]  ABRvS: Vreemdeling belanghebbende in tewerkstellings-procedure
12-06-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 8 verschenen
11-06-2015 [ve15000990]  HvJEU: Arrest Zh.&O - begrip openbare orde in Ri 2008/115
05-06-2015 [ve15000948]  Publieke consultatie EC inzake economische migratie - Blue card richtlijn
04-06-2015 HvJEU: Inburgeringsexamen langdurig ingezetene gesanctioneerd met boete mag binnen doel richtlijn.
01-06-2015 Geen wettelijke grondslag schriftelijke kennisgeving indiening aanvraag
01-06-2015 Wijziging faxnummers (opnieuw) Afdeling Procesvertegenwoordiging IND Rijswijk
29-05-2015 SvV&J besluit tot aanpassing nareisbeleid meerderjarige kinderen
28-05-2015 IND werkinstructie over toets 8 EVRM gepubliceerd
21-05-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 7 verschenen
18-05-2015 Akkoord aanpassing sociale zekerheidsverdrag Marokko dichtbij
13-05-2015 Rb. Amsterdam: 4 uitspraken over bed, bad, brood
07-05-2015 Faxnummer IND Hoofddorp buiten werking
30-04-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 6 verschenen
27-04-2015 Migratieweb in nieuw jasje: kleuren zijn aangepast
23-04-2015 Kabinetsreactie resolutie Comitť van Ministers bed, bad, brood
23-04-2015 Verlenging besluit- en vertrekmoratorium provincies Irak
23-04-2015 Besluit- en vertrekmoratorium Al Shabaab gebied
16-04-2015 ABRvS: Zicht op uitzetting China ontbreekt
16-04-2015 ABRvS: Integrale geloofwaardigheidstoets geen beleidswijziging maar andere wijze van motiveren
15-04-2015 Resolutie Comitť van Ministers inzake bed, bad, brood
09-04-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 5 verschenen
02-04-2015 ABRvS: Zicht op uitzetting Marokko ontbreekt
24-03-2015 MvV&J breidt pilot inbewaringstellen door DT&V uit
23-03-2015 VVD wil einde aan asielinstroom Europa
19-03-2015 Brief MvSZW over gevolgen uitspraak CRvB inzake woonlandbeginsel
19-03-2015 Vrijstelling paspoort- en geboorteaktevereiste SyriŽrs verlengd tot 1 april 2016
19-03-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 4 verschenen
19-03-2015 Conclusie A-G in de zaak K. en A. - WIB en Gezinsherenigingsrichtlijn
18-03-2015 MLC: Paspoort geen voorwaarde verblijfsrecht derdelander onder Richtlijn 2004/38
16-03-2015 CRvB: PrejudiciŽle vragen Zambrano
11-03-2015 HvJEU: Arrest Martens - '3 uit 6-regel' (woonplaatsvereiste) i.s.m. met artt. 20 en 21 VWEU
05-03-2015 ABRvS: Kinderpardon, actieve houding vereist om in beeld te blijven bij instanties vreemdelingenketen
24-02-2015 Nationale ombudsman start onderzoek naar uitzettingsvluchten
18-02-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 3 verschenen
06-02-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 2 verschenen
14-01-2015 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2015 aflevering 1 verschenen
04-12-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 16 verschenen
02-12-2014 HvJEU: Grenzen aan persoonlijke en intieme vragen aan homoseksuele asielzoeker
27-11-2014 ABRvS: Onderscheid naar leeftijd in kinderpardonregeling niet discriminerend
20-11-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 15 verschenen
19-11-2014 HvJEU: Uitsluiting bijstand Unieburgers zonder rechtmatig verblijf toegestaan
19-11-2014 ECSR: Recht op opvang ook voor volwassenen zonder verblijfsrecht
19-11-2014 VU start masterprogramma Migratie- en Vluchtelingenrecht
05-11-2014 ABRvS: Geen zicht op uitzetting naar SomaliŽ
05-11-2014 EHRM Tarakhel: Dublin overdracht gezin naar ItaliŽ zonder specifieke opvang i.s.m. 3 EVRM
30-10-2014 MLC: Nederland moet ingangsdatum rechtmatig verblijf onder Richtlijn 2004/38/EG vaststellen
30-10-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 14 verschenen
28-10-2014 Aanpassing nareisbeleid meerderjarige kinderen
07-10-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 13 verschenen
06-10-2014 EHRM Jeunesse: Wegens uitzonderlijke omstandigheden uitzetting i.s.m. art. 8 EVRM.
24-09-2014 Wijziging basisexamen inburgering buitenland
17-09-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 12 verschenen
10-09-2014 Voorstel wijziging RWN
01-09-2014 Leges minderjarigen verlaagd per 1 september 2014
28-08-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 11 verschenen
25-07-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 10 verschenen
09-07-2014 Zomervakantie: sluiting Adviesspreekuur WRV / FORUM
03-07-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 9 verschenen
12-06-2014 Afdeling Migratierecht blijft bestaan buiten FORUM
12-06-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 8 verschenen
23-05-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 7 verschenen
13-05-2014 CRvB: Verlaging ANW-uitkering Marokkaanse weduwen onrechtmatig
30-04-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 6 verschenen
25-04-2014 Visumvrijstelling MoldaviŽrs m.i.v. 28 april 2014
22-04-2014 Wijziging en invoering legestarieven
11-04-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 5 verschenen
04-04-2014 ABRvS stelt HvJEU prejudiciŽle vragen over integratievoorwaarden in gezinsherenigingsrichtlijn
25-03-2014 CRvB: Vermindering ANW-uitkering Turkse weduwen onrechtmatig
25-03-2014 Nieuwe start-up vergunning aangekondigd
21-03-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 4 verschenen
17-03-2014 Nieuw beleid SvV&J t.a.v. Tibetanen uit China
13-03-2014 Vrijstelling geboorteakte SyriŽrs bij naturalisatie- of optieverzoek
13-03-2014 HvJEU: Arresten O. en B en S. en G. over Europa-route
28-02-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 3 verschenen
26-02-2014 Onderzoek IGZ naar medische zorg in detentie- en uitzetcentra
21-02-2014 WBV 2014/3: Algemeen asielbeleid voor LHBTís opnieuw vastgesteld
20-02-2014 ABRvS: Ondeugdelijke motivering vasthouden aan paspoortvereiste bij naturalisatie
18-02-2014 Lagere vergoeding voor kennelijke afdoening wordt teruggedraaid
13-02-2014 Wetsvoorstel wijziging RWN
13-02-2014 Besluit- en vertrekmoratorium DRC ingetrokken
10-02-2014 HvJEU: geen aanvullend bewijs nodig dat derdelander ten laste komt van Unieburger
10-02-2014 HvJEU: geen opbouw verblijfsrecht in de gevangenis
06-02-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 2 verschenen
30-01-2014 HvJEU: Ďbinnenlands gewapend conflictí autonoom begrip in Unierecht
15-01-2014 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2014 aflevering 1 verschenen
18-12-2013 ABRvS: Ruime onderzoekplicht naar invulling homoseksualiteit bij terugkeer.
18-12-2013 Kerst / Oud en Nieuw: sluiting Adviesspreekuur WRV / FORUM
12-12-2013 HvJEU: asielzoeker heeft geen keuzerecht
04-12-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 16 verschenen
25-11-2013 HvJEU: geen verplichting voor Commissie tot vrijgave inbreukdossier
08-11-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 15 verschenen
28-10-2013 Afdeling stelt HvJ EU prejudiciŽle vragen over openbare orde begrip Terugkeerrichtlijn
18-10-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 14 verschenen
27-09-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 13 verschenen
25-09-2013 Op 1 oktober 2013 beleid vermogende vreemdeling in werking
24-09-2013 HvJEU: Turken geen visumvrije toegang voor ontvangen diensten
23-09-2013 Aanvullende eis voor toelating vermogende vreemdelingen
12-09-2013 HvJEU over gevolgen schending rechten verdediging bij bewaring
06-09-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 12 verschenen
04-09-2013 Beleidswijziging m.b.t. terugsturen AMV's naar andere lidstaat
03-09-2013 Procesprotocollen DT&V vernieuwd
26-08-2013 Plaatsing hongerstaker in isoleercel met cameratoezicht onrechtmatig
19-08-2013 MigratieWeb is vernieuwd !
16-08-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 11 verschenen
15-08-2013 ABRvS: Reguliere aanvraag niet vereist voor beroep op art. 20 VWEU
16-07-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 10 verschenen
19-06-2013 Gelijktijdige behandeling beroep toegangsweigering en grensdetentie
19-06-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 9 verschenen
07-06-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 8 verschenen
31-05-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 7 verschenen
29-04-2013 Aanmelden overgangsregeling Kinderpardon kan ook nog op 1 mei
24-04-2013 Aanmelden voor overgangsregeling Kinderpardon kan tot 26 april !
19-04-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 6 verschenen
29-03-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 5 verschenen
20-03-2013 (Overgangs)regeling langdurig verblijvende kinderen in werking
08-03-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 4 verschenen
06-03-2013 Wet Modern Migratiebeleid en Visumwet treden 1 juni 2013 in werking
22-02-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 3 verschenen
01-02-2013 Regelgeving nieuwe legesbedragen per 1 februari van kracht
01-02-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 2 verschenen
04-01-2013 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2013 aflevering 1 verschenen
21-12-2012 Invoering partnerbeleid zoals dat gold vůůr 1 oktober 2012
20-12-2012 FORUM kan zijn cursussen als opleidingsinstituut voortzetten
30-11-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 16 verschenen
09-11-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 15 verschenen
19-10-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 14 verschenen
10-10-2012 ABRvS: gezinsherenigingsleges in strijd met Richtlijn 2003/86
01-10-2012 Kabinet: opschorting aanscherping gezinsmigratie niet mogelijk
28-09-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 13 verschenen
27-09-2012 Tweede Kamer wil opschorting invoering aanscherping gezinsmigratie
25-09-2012 Automatische dwangsomregeling van toepassing op Vw 2000 en Visa
17-09-2012 Aanscherpingen gezinsmigratie en andere wijzigingen per 1 oktober
12-09-2012 Wetsvoorstel versterking eigen verantwoordelijkheid inburgeringsplichtige door Eerste Kamer aanvaard
07-09-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 12 verschenen
22-08-2012 Groepsvervolging beleid van toepassing op Iraakse LHBTís
17-08-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 11 verschenen
13-07-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 10 verschenen
28-06-2012 Asielaanvragen Iraakse LHBT's aangehouden
25-06-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 9 verschenen
18-06-2012 HvJEU: woonplaatsvereiste studiefinanciering verkapte discriminatie
15-06-2012 ABRvS stelt prejudiciŽle vragen aan HvJEU over MTV-controles
06-06-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 8 verschenen
30-05-2012 EHRM: op nihil stellen schadevergoeding bij bewaring i.s.m. art. 5 lid 5 EVRM
16-05-2012 Onrechtmatig terugkeerbesluit kan schadeveroorzakend besluit zijn
11-05-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 7 verschenen
23-04-2012 Andere werkwijze op zittingen Afdeling bestuursrechtspraak RvS
20-04-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 6 verschenen
18-04-2012 Nieuw legestarief voor verblijf bij hoofdpersoon met WWB-uitkering
13-04-2012 IND Meldpunt 'Pv Informatie Extra Prioriteit (PIEP)' in werking
12-04-2012 Per 1 juli 2012 afschaffing van twee MVV-vrijstellingen
10-04-2012 Niet iedere stage is arbeid in de zin van de Wav
06-04-2012 Strenger toetsingskader ABRvS bij verlengingsbesluiten bewaring
30-03-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 5 verschenen
29-03-2012 Inwerkingtreding Wet Modern Migratiebeleid lijkt nog ver weg
29-03-2012 Ontwikkeling aanscherpingen glijdende schaal en gezinsmigratie
29-03-2012 Heeft het HvJEU arrest Soysal gevolgen voor Nederland?
16-03-2012 Tijdelijk besluit uitzonderingen Terugkeerrichtlijn 2008/115
14-03-2012 Storing in zoekfuntie MigratieWeb opgeheven
09-03-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 4 verschenen
23-02-2012 Voorgenomen aanscherping eisen gezinsmigratie
17-02-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 3 verschenen
17-02-2012 CIV formulier Beroepschrift Habeas Corpus Vw 2000
13-02-2012 Voorgenomen aanscherping glijdende schaal
27-01-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 2 verschenen
23-01-2012 Informatiebijeenkomst Rb Amsterdam nieuwe zaaksbehandeling
20-01-2012 Bewaring: onderzoek ombudsman en uitzending ZEMBLA
16-01-2012 EHRM: Weigering ontheffing leges in strijd met art. 13 EVRM
13-01-2012 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2012 aflevering 1 verschenen
23-12-2011 Wijziging toetsingskader bewaringsmaatregel per 1 februari 2012
23-12-2011 Leers mede verantwoordelijk voor inburgering en integratie
23-12-2011 HvJEU: Geen onweerlegbaar vermoeden dat alle lidstaten het Handvest naleven
20-12-2011 Stand van zaken nieuwe regelgeving
02-12-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 16 verschenen
21-11-2011 TWV-plicht Roemenen en Bulgaren van kracht tot 1 januari 2014
18-11-2011 EU-portaalsite over immigratie van start
15-11-2011 Oplossing kabinet voor gezinsmigratie partners van gelijk geslacht
15-11-2011 HvJEU werkt Zambrano-doctrine verder uit in arrest Dereci
11-11-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 15 verschenen
31-10-2011 Nieuwe aanscherpingen vreemdelingenregelgeving op komst
24-10-2011 Wetsvoorstel implementatie Terugkeerrichtlijn plenair in TK
21-10-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 14 verschenen
20-10-2011 ABRvS: Regeling voor MTV voldoet aan eisen arrest Melki en Abdeli
11-10-2011 Visuminformatiesysteem (VIS) gestart in regio Noord-Afrika
11-10-2011 ABRvS: Uiten wens asiel te willen vragen geeft rechtmatig verblijf
30-09-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 13 verschenen
24-09-2011 Geen verplichte inburgering Turkse burgers bij uitvoering Vw 2000
12-09-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 12 verschenen
19-08-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 11 verschenen
16-08-2011 CRvB: Verplichte inburgering Turkse burgers i.s.m. associatierecht
10-08-2011 Uitspraak Vz ABRvS over rechtmatigheid MTV-controle
15-07-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 10 verschenen
11-07-2011 EHRM Uitzetting en ongewenstverklaring i.s.m. art. 8 EVRM
01-07-2011 EHRM Sufi en Elmi: Uitzetting naar Mogadishu i.s.m. art. 3 EVRM
27-06-2011 Geen uitspraak HvJEU over vragen over basisexamen inburgering
24-06-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 9 verschenen
20-06-2011 WBV 2011/7 Beleid verblijf als houder van Europese blauwe kaart
16-06-2011 EHRM: Denemarken schendt art. 8 EVRM
03-06-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 8 verschenen
01-06-2011 Mobiel toezicht bij grens hervat
13-05-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 7 verschenen
05-05-2011 HvJEU arrest McCarthy: zaak betreft zuiver interne situatie lidstaat
02-05-2011 WBV 2011/5 Beleid Afghaanse verwesterde schoolgaande meisjes
28-04-2011 HvJEU arrest El Dridi: Strafbaarstelling illegaal verblijf in strijd met Terugkeerrichtlijn
26-04-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 6 verschenen
22-04-2011 RCO: TWV voor Roemenen en Bulgaren niet moeilijker maken
14-04-2011 Beleidsaanpassing verwesterde Afghaanse meisjes
04-04-2011 Minister Leers: arrest Ruiz Zambrano heeft zeer beperkte gevolgen
04-04-2011 VK Zwolle stelt prejudiciŽle vragen over basisexamen inburgering
01-04-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 5 verschenen
29-03-2011 Voorstel aanscherping eisen verkrijging Nederlanderschap
29-03-2011 Behandeling hoger beroep in zaak Sahar uitgesteld
25-03-2011 Zittingen en uitspraken ABRvS over bewaring en Terugkeerrichtlijn
22-03-2011 Wellicht 400 'Sahars' in Nederland
22-03-2011 Vertrekmoratorium Zuid- en Centraal-SomaliŽ
17-03-2011 Nieuw beleid MvI&A: AMV's minder vaak gedetineerd
15-03-2011 Brede actie tegen strafbaarstelling illegaal verblijf
11-03-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 4 verschenen
08-03-2011 HvJEU: Verblijf derdelander bij jonge kinderen, burger van de EU
21-02-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 3 verschenen
17-02-2011 Beleidswijziging afwachten vovo-verzoeken per 18 februari 2011
09-02-2011 Knelpunten in aanloop naar verzwaring basisexamen inburgering?
04-02-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 2 verschenen
28-01-2011 Beleidswijziging vovo-verzoeken mogen afwachten in Nederland
21-01-2011 EHRM: BelgiŽ en Griekenland schenden art. 3 en 13 EVRM
21-01-2011 Rechtbank: Verwesterde Sahar mag blijven.
19-01-2011 Cassatie tegen Hof Den Haag inzake op straat zetten kinderen
17-01-2011 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2011 aflevering 1 verschenen
14-01-2011 Opschorting uitzetting van SomaliŽrs uit Zuid- en Centraal-SomaliŽ
05-01-2011 Maximale bewaringstermijn zes maanden vanaf 24 december 2010
03-01-2011 Pasjesbeleid coffeeshops niet i.s.m. non-discriminatiebeginsel EU
03-01-2011 Turkse echtgenoot behoudt rechten art. 7 Besluit 1/80 na echtscheiding
03-01-2011 ABRvS: Regeling MTV-controle in strijd met Schengengrenscode
13-12-2010 HvJEU: Aanscherping beleid na eerdere versoepeling ook beperking
06-12-2010 Jurisprudentie Vreemdelingenrecht 2010 aflevering 16 verschenen
02-12-2010 HvJEU, Tsakouridis: arrest over verwijderingsbescherming in Verblijfsrichtlijn
24-11-2010 EHRM beoordeelt uitzettingen Irakezen weer individueel
22-11-2010 Ex-asielzoekers niet gedwongen naar onveilig Mogadishu
18-11-2010 Voorgenomen wijzigingen m.b.t. gesubsidieerde rechtsbijstand
17-11-2010 Lijst van EU-lidstaten met inburgeringsvoorwaarden
16-11-2010 Visumvrijstelling voor AlbaniŽ en BosniŽ-Herzegovina
15-11-2010 Invoering Wet Modern Migratiebeleid uitgesteld
03-11-2010 Geen uitzettingen asielzoekers naar Irak
02-11-2010 Volle toets aan art. 8 EVRM bij uitzetting wegens ontbreken mvv
28-09-2010 Wijzigingen in Rijkswet op het Nederlanderschap treden in werking
11-09-2010 Regelgeving verzwaring basisexamen inburgering buitenland klaar
03-09-2010 ABRvS houdt vreemdelingenzaken Dublin/Griekenland aan
17-08-2010 Inburgeringsplicht Wi in strijd met Associatierecht EEG-Turkije
31-07-2010 Wijzigingen gezinshereningbeleid en middelenvereiste
31-07-2010 Aanscherping openbare ordebeleid treedt in werking
27-07-2010 Gerechtshof Den Haag: op straat zetten kinderen onrechtmatig
13-07-2010 Wet Modern Migratiebeleid door Eerste Kamer aanvaard
01-07-2010 Veel nieuwe regelgeving i.v.m. aanpassen asielprocedure
22-06-2010 Meldplicht in plaats van bewaring voor AMV's
17-06-2010 Vreemdelingen onevenredig zwaar getroffen door signalering in SIS
16-06-2010 Eerste Kamer akkoord met wijziging Rwn
01-06-2010 Visumaanvragen in Turkije voortaan via iDATA
21-05-2010 Boetes art. 15 Wav opgelegd in strijd met vrij verkeer van diensten
29-04-2010 IND gaat weer beslissingen nemen op aanvragen gezinsvorming
29-04-2010 Uitspraak HvJEU inbreukprocedure legesheffing Turkse onderdanen
27-04-2010 Maatschappelijke opvang voor vreemdeling zonder vergunning, maar geen bijstand
16-04-2010 PrejudiciŽle vraag ABRvS over artikel 6 Besluit 1/80
15-04-2010 Pilot religieus verblijf van start
17-03-2010 Notificatieregeling art. 1e Besluit uitvoering Wav ondeuglijk
16-03-2010 Recht op verblijf van verzorgende ouder bij kind van EU-werknemer: geen middeleneis
16-03-2010 EU-recht stelt grenzen aan intrekking naturalisatiebesluit
12-03-2010 Toelatingseisen gezinshereniging en gezinsvorming gelijkgetrokken
05-03-2010 Beleidskader toelating wegens dreiging van eergerelateerd geweld
05-03-2010 Controversieel verklaarde onderwerpen
04-03-2010 HvJEU arrest Chakroun over het middelenvereiste
02-03-2010 Vernieuwd MigratieWeb online op 2 maart 2010
02-03-2010 Aanscherping maximale termijnen voor tegenwerpen antecedenten
02-03-2010 Inbreuk procedure m.b.t. legesheffing langdurig ingezeten