Wetten in Migratieweb

In de linker kolom staan de wetaanduidingen (ook lagere regelgeving en verdragen) op alfabetische volgorde.
Door bij de betreffende wet te klikken in de linker kolom roept u een overzicht op van alle documentsoorten met die wetaanduiding, aflopend op datum publicatie.
In de rechter kolom kunt u bij meerdere soorten kiezen van welke documentsoort u een overizcht wilt.
Er zijn 257 combinaties van wetten en documentsoorten
A  B  E  G  H  I  K  N  O  P  R  S  T  V  W  Z 

[A]  ^
Aanwijzing procureurs-generaal Regelgeving Nationaal (28) 
AKW Regelgeving Nationaal (4) 
Algemene wet bestuursrecht Regelgeving Nationaal (19)  Parlementaire stukken (1)  Jurisprudentie (3) 
Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties Regelgeving Nationaal (2) 
AOW Regelgeving Nationaal (2) 
Apostille Verdrag Regelgeving Internationaal (4) 
Associatieovk EEG-Turkije Regelgeving Internationaal (1) 
Associatieovk EEG-Turkije - Besluit 1/80 Regelgeving Internationaal (2) 
Associatieovk EEG-Turkije - Besluit 2/76 Regelgeving Internationaal (1) 
Associatieovk EEG-Turkije - Besluit 3/80 Regelgeving Internationaal (1) 
Awbi Regelgeving Nationaal (1) 
AWBZ Regelgeving Nationaal (2) 
AWGB Regelgeving Nationaal (1) 

[B]  ^
Benelux Overeenkomst tenuitvoerlegging art. 55 en 56 Verdrag Regelgeving Internationaal (1) 
Benelux Overeenkomst verlegging personencontrole naar buitengrenzen Regelgeving Internationaal (1) 
Benelux Verdrag Regelgeving Internationaal (1) 
Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen Regelgeving Nationaal (1) 
BW Regelgeving Nationaal (5) 

[E]  ^
EU Verdragen Regelgeving Internationaal (32) 
Europees Verdrag inzake bestrijding van mensenhandel Regelgeving Nationaal (1) 
Europees Verdrag inzake de adoptie van kinderen (herzien) Regelgeving Nationaal (1) 
Europees Vestigingsverdrag (EVV) Regelgeving Internationaal (1) 
Europese Ovk overdracht verantwoordelijkheid m.b.t. vluchtelingen Regelgeving Internationaal (1) 
EVRM Regelgeving Internationaal (8)  Internationale documenten (2)  Artikel / publicatie (1) 
EVRM 1e protocol Regelgeving Internationaal (1) 
EVRM 4e protocol Regelgeving Internationaal (1) 
EVSMB Regelgeving Nationaal (2)  Regelgeving Internationaal (1) 
EVSZ Regelgeving Nationaal (1) 

[G]  ^
GBA, Besluit Regelgeving Nationaal (2) 
GBA, Wet Regelgeving Nationaal (3) 

[H]  ^
Haags Adoptieverdrag 1993 Regelgeving Nationaal (1) 
Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 Regelgeving Internationaal (1) 

[I]  ^
ILO-verdrag 118 Regelgeving Internationaal (2) 
Inburgering, besluit Regelgeving Nationaal (14)  Parlementaire stukken (1)  Artikel / publicatie (1) 
Inburgering, regeling Regelgeving Nationaal (15) 
Inburgering, wet Regelgeving Nationaal (4) 

[K]  ^
Kaderbesluit 2002/584/JBZ Europees aanhoudingsbevel Regelgeving Internationaal (1) 

[N]  ^
Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag Regelgeving Internationaal (1) 
Nederlands-Duits Vestigingsverdrag Regelgeving Internationaal (1) 

[O]  ^
OvD Regelgeving Internationaal (1) 
Overeenkomst EG - Zwitserland Regelgeving Internationaal (2) 

[P]  ^
Paspoortwet Regelgeving Nationaal (17)  Parlementaire stukken (10) 

[R]  ^
Regeling op de consulaire tarieven Regelgeving Nationaal (16) 
Remigratiewet Regelgeving Nationaal (3)  Parlementaire stukken (1) 
Remigratiewet, Besluit voorzieningen Regelgeving Nationaal (2) 
Remigratiewet, Controlevoorschriften Regelgeving Nationaal (1) 
Remigratiewet, Regeling aanwijzing doelgroepen Regelgeving Nationaal (4) 
Remigratiewet, Regeling aanwijzing vreemdelingen wegens verblijf voor een tijdelijk doel Regelgeving Nationaal (3) 
Remigratiewet, Regeling vaststelling bedragen Regelgeving Nationaal (22) 
Remigratiewet, Remigratiebesluit Regelgeving Nationaal (3) 
Remigratiewet, Remigratieregeling Regelgeving Nationaal (6) 
Remigratiewet, Uitvoeringsbesluit Regelgeving Nationaal (3) 
Richtlijn 2001/40/EG Erkenning verwijdering Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 2001/51/EG Vervoerdersverplichtingen Regelgeving Nationaal (2)  Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 2001/55/EG Tijdelijke bescherming Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 2003/109/EG Langdurig ingezetenen Regelgeving Internationaal (2) 
Richtlijn 2003/86/EG Gezinshereniging Regelgeving Internationaal (1)  Jurisprudentie (1) 
Richtlijn 2003/9/EG Opvang asielzoekers Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 2004/114/EG Studie Regelgeving Internationaal (2) 
Richtlijn 2004/38/EG Verblijfsrecht Regelgeving Internationaal (1)  Artikel / publicatie (1) 
Richtlijn 2004/82/EG Passagiersgegevens Regelgeving Nationaal (2)  Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 2004/83/EG Definitie (kwalificatie) Regelgeving Nationaal (4)  Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 2005/36/EG Erkenning beroepskwalificaties Regelgeving Nationaal (1)  Regelgeving Internationaal (2) 
Richtlijn 2005/71/EG Wetenschappelijke onderzoekers Regelgeving Internationaal (2) 
Richtlijn 2008/115/EG Terugkeer Regelgeving Nationaal (1)  Regelgeving Internationaal (1)  Artikel / publicatie (2) 
Richtlijn 2009/50/EG Kennismigratie Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 2009/52/EG Werkgeverssancties Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 2011/36/EU Mensenhandel Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 2011/95/EU Definitie (kwalificatie) Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 64/221/EEG Openbare orde Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 68/360/EEG Werknemers Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 73/148/EEG Vestiging / diensten Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 75/34/EG Ex-zelfstandigen Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 75/35/EEG Openbare orde / ex-zelfstandigen Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 90/364/EEG Verblijfsrecht economisch niet actieven Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 90/365/EEG Gepensioneerden en arbeidsongeschikten Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 93/96/EEG Studenten Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 95/46/EG Bescherming persoonsgegevens Regelgeving Internationaal (1) 
Richtlijn 96/71/EG Detachering Regelgeving Nationaal (2)  Regelgeving Internationaal (2)  Parlementaire stukken (6) 
Rva 1997 en 2005 Regelgeving Nationaal (18) 
RvB Regelgeving Nationaal (8) 
RWN, Beleidscirculaire Regelgeving Nationaal (1) 
RWN, Besluit DNA-onderzoek vaderschap Regelgeving Nationaal (1) 
RWN, Besluit naturalisatietoets (BNT) Regelgeving Nationaal (7) 
RWN, Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (BVVN} Regelgeving Nationaal (8)  Artikel / publicatie (2) 
RWN, BON Regelgeving Nationaal (8) 
RWN, Handleiding Regelgeving Nationaal (86)  Artikel / publicatie (1) 
RWN, Modellen Regelgeving Nationaal (53) 
RWN, Overgangsbepalingen Regelgeving Nationaal (1) 
RWN, Regeling naturalisatietoets Regelgeving Nationaal (13) 
RWN, Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap Regelgeving Nationaal (7) 
RWN, TBN Regelgeving Nationaal (64) 
RWN, WBN Regelgeving Nationaal (41) 
RWN, Wet Regelgeving Nationaal (14)  Parlementaire stukken (1)  Jurisprudentie (1)  Artikel / publicatie (2) 

[S]  ^
Samenwerkingovk EG-Algerije Regelgeving Internationaal (1) 
Samenwerkingovk EG-Marokko Regelgeving Internationaal (1) 
Schengen, Akkoord van Regelgeving Internationaal (1) 
Schengen, Uitvoeringsovereenkomst van Regelgeving Internationaal (3) 
Sr Regelgeving Nationaal (5) 

[T]  ^
Toescheidingsovereenkomst Nederland - Suriname Regelgeving Internationaal (1)  Jurisprudentie (1) 

[V]  ^
Vb Regelgeving Nationaal (5) 
Vb 2000 Regelgeving Nationaal (82)  Parlementaire stukken (2)  Artikel / publicatie (3) 
Vc Regelgeving Nationaal (8) 
Vc 1994 - A04 Regelgeving Nationaal (1) 
Vc 1994 - B01 Regelgeving Nationaal (5) 
Vc 1994 - B04 Regelgeving Nationaal (1) 
Vc 1994 - B07 Regelgeving Nationaal (4) 
Vc 1994 - B10 Regelgeving Nationaal (1) 
Vc 1994 - B13 Regelgeving Nationaal (1) 
Vc 1994 - B16 Regelgeving Nationaal (1) 
Vc 2000 Regelgeving Nationaal (59) 
Vc 2000 - A Modellen Regelgeving Nationaal (84) 
Vc 2000 - A01 Regelgeving Nationaal (13) 
Vc 2000 - A02 Regelgeving Nationaal (56) 
Vc 2000 - A03 Regelgeving Nationaal (29) 
Vc 2000 - A04 Regelgeving Nationaal (38) 
Vc 2000 - A05 Regelgeving Nationaal (35) 
Vc 2000 - A06 Regelgeving Nationaal (18) 
Vc 2000 - A07 Regelgeving Nationaal (8) 
Vc 2000 - A08 Regelgeving Nationaal (5) 
Vc 2000 - B01 Regelgeving Nationaal (106) 
Vc 2000 - B02 Regelgeving Nationaal (59) 
Vc 2000 - B03 Regelgeving Nationaal (19) 
Vc 2000 - B04 Regelgeving Nationaal (14) 
Vc 2000 - B05 Regelgeving Nationaal (31) 
Vc 2000 - B06 Regelgeving Nationaal (23) 
Vc 2000 - B07 Regelgeving Nationaal (21) 
Vc 2000 - B08 Regelgeving Nationaal (14) 
Vc 2000 - B09 Regelgeving Nationaal (24) 
Vc 2000 - B10 Regelgeving Nationaal (30) 
Vc 2000 - B11 Regelgeving Nationaal (24) 
Vc 2000 - B12 Regelgeving Nationaal (22) 
Vc 2000 - B13 Regelgeving Nationaal (12) 
Vc 2000 - B14 Regelgeving Nationaal (19) 
Vc 2000 - B15 Regelgeving Nationaal (22) 
Vc 2000 - B16 Regelgeving Nationaal (19) 
Vc 2000 - B17 Regelgeving Nationaal (6) 
Vc 2000 - B18 Regelgeving Nationaal (9) 
Vc 2000 - B19 Regelgeving Nationaal (8) 
Vc 2000 - B20 Regelgeving Nationaal (5) 
Vc 2000 - B21 Regelgeving Nationaal (2) 
Vc 2000 - B22 Regelgeving Nationaal (1) 
Vc 2000 - Bijzonder Beleid Regelgeving Nationaal (16) 
Vc 2000 - C01 Regelgeving Nationaal (29) 
Vc 2000 - C02 Regelgeving Nationaal (27) 
Vc 2000 - C03 Regelgeving Nationaal (28) 
Vc 2000 - C04 Regelgeving Nationaal (18) 
Vc 2000 - C05 Regelgeving Nationaal (34) 
Vc 2000 - C06 Regelgeving Nationaal (11) 
Vc 2000 - C07 Regelgeving Nationaal (11) 
Vc 2000 - C08 Regelgeving Nationaal (64) 
Vc 2000 - C09 Regelgeving Nationaal (11) 
Vc 2000 - C10 Regelgeving Nationaal (9) 
Vc 2000 - C11 Regelgeving Nationaal (15) 
Vc 2000 - C12 Regelgeving Nationaal (11) 
Vc 2000 - C13 Regelgeving Nationaal (6) 
Vc 2000 - C14 Regelgeving Nationaal (12) 
Vc 2000 - C15 Regelgeving Nationaal (8) 
Vc 2000 - C16 Regelgeving Nationaal (9) 
Vc 2000 - C17 Regelgeving Nationaal (7) 
Vc 2000 - C18 Regelgeving Nationaal (9) 
Vc 2000 - C19 Regelgeving Nationaal (7) 
Vc 2000 - C20 Regelgeving Nationaal (7) 
Vc 2000 - C21 Regelgeving Nationaal (9) 
Vc 2000 - C22 Regelgeving Nationaal (12) 
Vc 2000 - C23 Regelgeving Nationaal (7) 
Vc 2000 - C24 Regelgeving Nationaal (71) 
Verordening (EEG) 1251/70 Ex-werknemers Regelgeving Internationaal (1) 
Verordening (EEG) 1612/68 Werknemers Regelgeving Internationaal (1) 
Verordening (EG) 1030/2002 Uniform model voor verblijfstitels Regelgeving Internationaal (2) 
Verordening (EG) 1987/2006 SIS II Regelgeving Internationaal (1) 
Verordening (EG) 343/2003 Dublinverordening Regelgeving Internationaal (1)  Parlementaire stukken (1) 
Verordening (EG) 415/2003 Afgifte visa aan de grens Regelgeving Internationaal (1) 
Verordening (EG) 539/2001 Visumplicht Regelgeving Internationaal (4) 
Verordening (EG) 562/2006 Schengengrenscode Regelgeving Nationaal (2)  Regelgeving Internationaal (2) 
Verordening (EG) 810/2009 Visumcode Regelgeving Internationaal (7)  Parlementaire stukken (1) 
Verordening (EU) 492/2011 Werknemers Regelgeving Internationaal (3) 
VN Kinderverdrag Regelgeving Internationaal (3) 
VN Verdrag betreffende de status van staatlozen Regelgeving Internationaal (1) 
VN Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten Regelgeving Nationaal (1)  Regelgeving Internationaal (3) 
VN Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen Regelgeving Internationaal (2) 
VN Verdrag tot beperking van Staatloosheid Regelgeving Internationaal (1) 
VN Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen Regelgeving Internationaal (1) 
VN Verdrag van Wenen inzake het verdragenrecht Regelgeving Internationaal (1) 
VN Vluchtelingenverdrag Regelgeving Nationaal (1)  Regelgeving Internationaal (7) 
VV Regelgeving Nationaal (4) 
VV 2000 Regelgeving Nationaal (148) 
Vw Regelgeving Nationaal (7) 
Vw 2000 Regelgeving Nationaal (67)  Parlementaire stukken (1)  Jurisprudentie (1)  Artikel / publicatie (2) 

[W]  ^
Wajong Regelgeving Nationaal (2) 
WAO Regelgeving Nationaal (5) 
WAV Regelgeving Nationaal (16)  Parlementaire stukken (4)  Jurisprudentie (1)  Artikel / publicatie (1) 
WAV, Beleidsregels Regelgeving Nationaal (31) 
WAV, Beleidsregels boeteoplegging Regelgeving Nationaal (16)  Parlementaire stukken (1)  Jurisprudentie (1) 
WAV, Besluit uitvoering Regelgeving Nationaal (32)  Parlementaire stukken (1)  Jurisprudentie (1) 
WAV, Del. en uitv. besluit Regelgeving Nationaal (2) 
WAV, Uitvoeringsregels Regelgeving Nationaal (47)  Artikel / publicatie (1) 
Waz Regelgeving Nationaal (3) 
Wet conflictenrecht geregistreerd partnerschap Regelgeving Nationaal (1) 
Wet educatie en beroepsonderwijs Regelgeving Nationaal (2) 
Wet en Besluit politiegegevens Regelgeving Nationaal (2) 
Wet maatschappelijke ondersteuning Jurisprudentie (1) 
Wet SUWI Regelgeving Nationaal (3) 
Wet werk en bijstand Regelgeving Nationaal (6) 
Wet WIA Regelgeving Nationaal (2) 
WID Regelgeving Nationaal (2) 
WOB Regelgeving Nationaal (1) 
WRB Artikel / publicatie (1) 
WSF Regelgeving Nationaal (2) 
WSW Regelgeving Nationaal (1) 
WW Regelgeving Nationaal (3) 

[Z]  ^
Zorgverzekeringswet Regelgeving Nationaal (3)  Parlementaire stukken (3) 
ZW Regelgeving Nationaal (4)