Detailscherm document ve09001408

U hebt geen volledige toegang. Daarom ziet u hier een voorbeeld van een detailpagina.
Voor volledige toegang: Vraag een (proef)account aan.
 ve09001408 2009-08-27, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 09/24172, JV 2009/455 nt T.P. Spijkerboer [LJN: BK3233]
 Geplaatst: 12-10-2009  (Jurisprudentie)      Redacteur: Wim Verberk
  Document d.d.: 27-08-2009
  Instantie: Rechtbank ’s-Hertogenbosch
  Kenmerk: AWB 09/24172
  Vindplaats(en): JV: 2009-15 nr. 455    LJN: BK3233  ECLI: NL:RBSGR:2009:BK3233     
  Wet: Er is geen wet-koppeling aanwezig
  Trefwoord(en): Uitzetting  | Voorlopige voorziening  | Spoedeisend belang
  Omschrijving: Verblijf bij echtgenoot / Vovo verzoek verbod uitzetting hangende bezwaar / Onduidelijk op welke termijn uitzetting plaats vindt / Geen andere feiten en omstandigheden / Geen spoedeisend belang
Verzoekster, van Iraakse nationaliteit, heeft hangende bezwaar tegen de afwijzing aanvraag verblijfsvergunning "verblijf bij echtgenoot" verzocht een voorlopige voorziening te treffen.
1. Na kennis te hebben genomen van de stukken beslist de Vzr om uitspraak te doen zonder zitting (art. 8:83 lid 3 Awb).
2. Volgens vaste jurisprudentie levert de enkele omstandigheid dat de rechtsgevolgen van een besluit niet worden opgeschort, geen spoedeisend belang op als bedoeld in art. 8:81 Awb.
3. Het verzoek wordt aldus begrepen dat het verweerder wordt verboden verzoekster uit te zetten zolang nog niet op het bezwaar is beslist. Ingevolge vaste ABRvS jurisprudentie (o.m. 1 april 2009 JV 2009/210, ve09000547), kan in een dergelijke situatie van een spoedeisend belang geen sprake zijn indien niet duidelijk is op welke termijn een uitzetting zal plaatsvinden.
In het onderhavige geval is van een concrete uitzettingsdatum niet gebleken. Ook heeft verzoekster geen andere feiten en omstandigheden naar voren gebracht op basis waarvan moet worden geconcludeerd dat er een spoedeisende situatie in bovenbedoelde zin bestaat. Afwijzing verzoek.
- - NB 1: Het ging het om een ‘14-dagen beschikking’. Na de uitspraak besloot de IND verzoekster op de voet van art. 7:2 Awb te horen. Dit komt dicht bij de figuur van een niet op de wet of een rechterlijke beslissing gebaseerde opschorting van de uitzetting waarvan P. Boeles in zijn noot bij JV 2004/451 (ve04001697) stelt dat in een dergelijke situatie een onomstotelijk procesbelang bestaat bij het indienen en doorzetten van een verzoek om voorlopige voorziening. Meer achtergronden bij Aanvullende opmerkingen.
- - NB 2. Ook op 9 juli 2009 (ve09000975) overwoog Vzr VK 's-Hertogenbosch al in deze zin (r.o. 9) “In het licht van deze feiten en omstandigheden, ziet de voorzieningenrechter, anders dan voorheen, aanleiding om thans aansluiting te zoeken bij de jurisprudentie van de Afdeling, (…).” Dit is de standaard werkwijze geworden van de Vzr VK ’s-Hertogenbosch en naar verluidt zouden ook andere zittingsplaatsen, waaronder Amsterdam (zie uitspraak 20 oktober 2009, ve09001555), het ‘Afdelingscriterium’-criterium hanteren (onverminderd andere omstandigheden die een spoedeisend belang kunnen opleveren).
Mr. Van Kuppenveld hoorde van een procesvertegenwoordigster van de IND/PV dat de IND ook niet onverdeeld gelukkig is hiermee, want dit kan later weer leiden tot spoedvovo’s (de ‘vliegtuigtrapprocedure’) met alle commotie van dien.
- - NB 3. Zie ook noot Spijkerboer bij Vz ABRvS 20 oktober 2009 (JV 2009/476, ve09001484) waar het ging om een reeds uitgezette vreemdeling.
    Open / download bestand  (75 kB)
    Noot T.P. Spijkerboer bij Vzr VK Rb ’s-Hertogenbosch 27 augustus 2009, AWB 09/24172, JV 2009/455 (26 kB)
 

 Gerelateerde documenten

ve10000413 2009-12-09, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 09/40878
   
ve09001484 2009-10-20, ABRvS, 200907796/2/V2, JV 2009/476 nt T.P. Spijkerboer *
   
ve09001555 2009-10-20, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp Amsterdam, AWB 09/19115 [LJN: BK2231]
   
ve09000975 2009-07-09, Vzr VK Rb 's-Gravenhage zp 's-Hertogenbosch, AWB 09/3640
   

 Aanvullende opmerkingen

 
Na een verloren hoger beroep over een eerdere aanvraag regulier en onder dreiging van bewaring en uitzetting is besloten een aanvraag in te dienen voor voortzetting gezinsleven met verzoek ontheffing mvv- en paspoorteis. Verzoekster komt uit Basrah, Zuid Irak, en bij een geslaagd beroep op art. 8 EVRM kan vrijstelling van het mvv-vereiste worden verleend.
Zij had enkele jaren geleden een vbt-r/gezinshereniging. Betrokkenen hebben een kind, dat net als de echtgenoot/vader (die destijds is toegelaten op asielgerelateerde gronden) de Nederlandse nationaliteit heeft. Maar ze hebben pas weer een aanvraag ingediend langer dan twee jaar na afloop van de geldigheidsduur van de eerste vergunning. De van zes maanden naar twee jaar verlengde ‘redelijke termijn’ om nog ‘mvv-vrij’ voortgezet verblijf te kunnen vragen, was dus voorbij.