Detailscherm document ve11001003

U hebt geen volledige toegang. Daarom ziet u hier een voorbeeld van een detailpagina.
Voor volledige toegang: Vraag een (proef)account aan.
 ve11001003 2011-04-20, De IND belicht - Jaarresultaten 2010
 Geplaatst: 20-04-2011  (Artikel / publicatie)      Redacteur: Wim Verberk
  Document d.d.: 20-04-2011
  Auteur: IND
  Kenmerk: -
  Vindplaats(en):
  Wet: Er is geen wet-koppeling aanwezig
  Trefwoord(en): IND  | Jaarverslag
  Omschrijving: Sinds de invoering van de verbeterde Algemene Asielprocedure per 1 juli 2010 krijgt 49% van de asielzoekers in de eerste acht dagen van hun procedure te horen of zij in Nederland mogen blijven of niet. In de eerste helft van 2010 was dat nog 30%. De gemiddelde behandeltermijn liep terug van 215 dagen in de eerste helft van 2010 naar 167 dagen in de tweede helft van dat jaar.
Sinds 1 juli 2010 werden 7.710 asielaanvragen in behandeling genomen. 21% werd in de Algemene Asielprocedure afgewezen en 28% kwam in aanmerking voor asiel. 51% kon niet binnen acht dagen worden afgehandeld en stroomde door naar de Verlengde asielprocedure. 94% van de beslissingen zijn binnen de gehanteerde wettelijke termijn genomen, een stijging van 3% ten opzichte van 2009.
Uit steekproeven blijkt dat 80% van de vreemdelingen na een bezoek aan een loket vindt dat de IND haar beloften nakomt. Daarnaast heeft de IND in 2010 ruim 6% minder klachten ontvangen dan in 2009. Het aantal klachten dat werd ingediend bij de Nationale ombudsman is sinds 2005 gedaald met ruim 80 procent van 1419 in 2005 naar 203 in 2010.
In het kader van gerichte aanpak van fraude en misbruik werd o.a. in samenwerking met het MvBuZa gewerkt aan de aanpak van fraude met consulaire huwelijken, gesloten op buitenlandse ambassades en consulaten in Nederland. In 85% van de 240 onderzochte dossiers leidde dit tot een afwijzing van de verblijfsaanvraag. Ook trok de IND vorig jaar in enkele tientallen gevallen het Nederlanderschap in wegens aangetoonde fraude. [Bron: Nieuwsbericht IND 20-04-2011]
--- Meer informatie op de IND website bij Cijfers en rapportages
    Open / download bestand  (536 kB)