Overzicht documenten op trefwoord

289  documenten gevonden op trefwoord IND
U hebt echter geen volledige toegang. Vraag een (proef)account aan.
alles IN-/ UIT- klappen
1. ve18000580 2018-03-15, Nieuwsbericht IND: Webinar 'Starting an business in the Netherlands' op 29 maart 2018
Op 29 maart 2018 kunnen buitenlandse ondernemers die overwegen om in Nederland een bedrijf te starten of te vestigen deelnemen aan het Engelstalige webinar: ‘Starting a Business in the Netherlands’, verzorgd door business.gov.nl. Onderwerpen die aan bod komen:
1. Immigratie: 'coming to the Netherlands'
2. Inschrijven en starten
3. Belastingen voor ondernemers in Nederland
4. Ondernemersklimaat Nederland
Deelname is mogelijk om 10.00 en 20.00 uur na aanmelding via: https://business.gov.nl/webinar-starting-a-business-in-the-netherlands/. Tijdens het webinar is het mogelijk vragen te stellen aan een webcare team.
  Plaatsing: 19-03-2018 (Artikel / publicatie)
 Kenmerk:
  Open / download bestand  (82 kB)
 
naar boven
2. ve18000437 2018-02-28 - Nieuwsbericht website IND, Verlengingsbrief RANOV te vroeg verzonden
Door een fout van de IND hebben ca. 1500 mensen met een verblijfsvergunning 'voortgezet verblijf na verblijf o.g.v. speciale regeling 2007' (RANOV) nu al een brief gekregen met informatie over de verlenging van hun verblijfsvergunning. In de brief staat een link naar de IND website, die op dit moment nog niet werkt. Ook het speciale telefoonnummer dat in de brief wordt vermeld is nog niet in gebruik. De verzending van verdere brieven is stopgezet tot 15 maart 2018. Indiening van verlengingsaanvragen kan vanaf die datum.
  Plaatsing: 05-03-2018 (Artikel / publicatie)
 Kenmerk:
  Open / download bestand  (173 kB)
 
naar boven
3. ve18000577 2018-02-20, Kerncijfers Asiel en Migratie 2017
Het Ministerie van J&V heeft o.a. de volgende kerncijfers gepubliceerd over het jaar 2017.
► Het inwilligingspercentage van eerste asielaanvragen is 31%. In 2016 lag het inwilligingspercentage nog boven de 50%. De daling wordt mede verklaard doordat in 2017 een stuk minder beslissingen zijn genomen op eerste aanvragen door Syriërs, Eritreeërs en staatlozen dan in 2016. Het inwilligingspercentage voor deze groepen asielzoekers ligt relatief hoog.
► 30% van de eerste asielaanvragen werd afgewezen o.g.v. de Dublinverordening.
► Ongeveer 20.770 afgewezen vreemdelingen zijn vertrokken. Ongeveer 1.130 hiervan waren strafrechtelijk veroordeeld. 42% van alle afgewezen vreemdelingen vertrok onder toezicht van de Nederlandse overheid. Onder de veroordeelde vreemdelingen was dit aandeel 78%.
► Er zijn ongeveer 910 mensen aangetroffen die via een Nederlandse haven illegaal het VK probeerden te bereiken of hebben bereikt. In heel 2016 ging het om ongeveer 1280 mensen.
--- Zie 'extra bestand' voor het nieuwsbericht dat werd gepubliceerd op website van de rijksoverheid.
  Plaatsing: 15-03-2018 (Artikel / publicatie)
 Kenmerk:
  Open / download bestand  (279 kB)
geen plaatje??   Nieuwsbericht kerncijfers (66 kB)
 
naar boven
4. ve18000376 2018-02-09, Regeling SUWI - Wijziging i.v.m. de herziening van de bijlagen die betrekking hebben op de planning & control producten en op de controleverklaring
Op 19 februari 2018 in de Staatscourant (nr. 8771) gepubliceerde regeling van de MvSZW tot aanpassing van de Regeling SUWI i.v.m. de herziening van de bijlagen bij de Regeling SUWI die betrekking hebben op de planning & control producten van de SUWI-organisaties en op de controleverklaring. De bijlagen VI, VIII, XI, XX en XXII worden vervangen.
Inwerkingtreding: 20 februari 2018, en werkt terug tot en met 1 januari 2018.
--- Geconsolideerde versie Regeling SUWI.
  Plaatsing: 22-02-2018 (Regelgeving nationaal)
 Kenmerk: 2018-0000009105
  Open / download bestand  (2446 kB)
 
naar boven

Er zijn mogelijk meer resulaten. U hebt echter geen volledige toegang. Vraag een (proef)account aan.
[naar boven]